Unit 7 lớp 6: A closer look 1Unit 7: Television

A CLOSER LOOK 1 (phần 1 - 6 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Write the words/phrases in the box under the pictures (Viết những từ/ cụm từ trong khung vào dướỉ những bức hình sau.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
1. newsreader2. TV schedule 3. MC
4. viewer 5. remote control 6. weatherman
Quảng cáo

2. Choose a word from the box for each description below. (Chọn một từ trong khung phù hợp với miêu tả bên dưới)

1. weatherman 2. 2. newsreader. 3. remote control
4. MC 5. volume button 6. TV

Hướng dẫn dịch:

1. weatherman (người thông báo thông tin thời tiết): Một người đàn ông trên chương trình truyền hình hoặc đài phát thanh đưa ra dự báo thời tiết.

2. newsreader (người đọc tin tức): Một ai đó đọc lớn những tin tức trên một chương trình tin tức trên truyền hình hoặc đài phát thanh.

3. remote control (điều khiển từ xa): Chúng ta sử dụng nó để đổi kênh từ một khoảng cách.

4. MC (người dẫn chương trình): Một người giới thiệu cho một sự kiện truyền hình.

5. volume button (nút chỉnh âm lượng): Nó là một nút trên ti vi để thay đổi âm lượng.

6. TV viewer (người xem truyền hình): Một người xem truyền hình.

Quảng cáo

3. Game: Divide the class into 4-5 groups. Each group chooses two words from the list below and work out a description for each word. The groups take turns reading the descriptions aloud. The other groups try to guess what word it is. The group with the most correct answers wins. (Trò chơi: Chia lớp thành 4-5 nhóm. Mỗi nhóm chọn 2 từ trong danh sách bên dưới và miêu tả mỗi từ. Mỗi nhóm lần lượt đọc lớn phần miêu tả. Những nhóm khác cố gắng đoán đó là từ gì. Nhóm nào có nhiều câu trả lời đúng sẽ thắng.)

Newsreader:Who reads the new TV.

Weatherman. who gives weatherman information on TV,radio

Comedian:Who makes the others laugh by telling jokes or funny stories

TV screen: television display

Sports programme: There are so many kinds of sport activities on it.

Animals programme: Animals are the main characters

TV schedule: Listing date,time and names of TV programmes

4. Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại các từ sau.)

Bài nghe:

5. Which words in 4 have /ɵ/ and which have /ð/? Listen again and write them in the correct column. (Từ nào trong phần 4 có âm /ɵ/ và từ nào có âm /ð/? Nghe lại và viết chúng vào cột chính xác.)

Bài nghe:

/Ɵ//ð/

Theatre,thanksgiving,earth

Through,anything,both

There,them,neither,weatherman,

Than,feather

Quảng cáo

6. Tongue Twister. (Câu nói gây líu lưỡi. )

Bài nghe:

Take turns reading the sentence quickly and correctly. (Lần lượt đọc câu nhanh và chính xác. )

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 7 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-television.jsp