Unit 8 lớp 6: A closer look 1Unit 8: Sports and games

A CLOSER LOOK 1 (phần 1 - 6 trang 18 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen and repeat these words. (Nghe và lặp lại các từ này. )

Quảng cáo

Bài nghe:

2. Now write the words under the pictures. (Viết từ bên dưới bức tranh cho phù hợp.)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
1. bicycle 2. ball 3. sport shoes4. skis
5. a boat6. a racket 7. a skateboard8. goggles
Quảng cáo

3. What sports are these things for? Match the things in column A with a sport/game in column B. (Những vật dụng này của môn thể thao nào? Nối những đồ vật trong cột A với môn thể thao ở cột B cho phù hợp.)

1- c2. d 3. a4. e
5. g6. h 7. a b8. f

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ea/ and /iə/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ea/ và /iə/)

Bài nghe:

5. Read the words and say them aloud. Which one has /ea/ or/iə/? (Đọc những từ sau và đọc to chúng. Chọn từ có âm /ea/ hoặc /iə/?))

1-A (ea)2. C (ea)3. B (ea) 4. A (iə)5. B (ea)6. A (iə)
Quảng cáo

6. Listen to the sentences and choose the right words. (Nghe những câu sau và chọn từ đúng.)

Bài nghe:

1. fairplaying2. hear3. idea
4. square5. nearly6. cheered

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 8 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-sports-and-games.jsp