Unit 9 lớp 6: A closer look 1Unit 9: Cities of the world

A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 28 - 29 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite. (Nối những từ trong phần A với từ trái nghĩa của chúng trong phần B. Vài từ có lẽ có nhiều hơn một từ trái nghĩa. )

Quảng cáo
1. old ><new6. historic >< modern
2. dangerous><safe 7. boring >< exciting
3. quiet><noisy 8. cheap >< expensive
4. dry><wet 9. cold >< hot
5. clean >< dirty/ polluted

2. Create word webs (Tạo thành mạng từ. )

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
Quảng cáo

City: beautiful, peaceful, modern, noisy, exciting, big, polluted, safe,. . .

Food: delicious, awful, tasty, salty,. . .

People: beautiful, friendly, ugly, happy, nice, open, interesting,. . .

Building: modern, high, new, old, tall,. . .

Weather: hot, cold, wet, dry, rainy, bad,. . .

3. Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then, read the words aloud. (Nghe và viết những từ mà bạn nghe được vào trong cột thích hỢp. Sau đó, đọc lớn các từ. )

Bài nghe:

/əu//ai/
cold, snow, old, clothes, holdsky, exciting, high, fine, flight

4. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại. )

Bài nghe:

1. New York is an exciting city with many skyscrapers

2. It's very cold in Sweden in the winter with lots of snow.

3. I like looking at tall buildings at night with th colourful lights.

Quảng cáo

4. Write and tell me how to cook that Thai curry

5. You can go boating on the West Lake. It's nice!

6. Oxford University is the oldest university in Britain.

5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/her answers? (Hoàn thành bảng thông tin bằng cách chọn một hình ảnh. So sánh thông tin của em với một bạn học. Em có đồng ý với câu trả lời của anh ấy/cô ấy không?))

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
2. a3. b4. a5. a6. b

6. Read this article about Britain. Then, look at your fact sheet. Did you have correct answers? (Đọc bài báo này về nước Anh. Sau đó nhìn vào bảng thông tin. Em đã có câu trả lời đúng chưa?))

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

London là thành phố lớn nhất của Anh.

Đại học Oxford là đại học lâu đời nhất ở Anh. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 12.

Nhà soạn kịch William Shakespeare (1564-1616) là nhà văn Anh nổi tiếng nhất trên thế giới.

Thực phẩm nổi tiếng nhất là cá và khoai tây chiên.

Trà là thức uống phổ biến nhất.

Các hoạt động giải trí phổ biến nhất ở Anh là xem truyền hình và phim và nghe radio.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 9 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-word.jsp