Unit 6 lớp 6: C. Around the houseUnit 6: Places

C. Around the house (Phần 1-6 trang 68-71 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen anh read. Then ask and answer the question.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6
Quảng cáo

Bài nghe:

Look at the house.

In front of the house, there is a big yard.

Behind the house, there are tall trees.

Behind the tall trees, there are mountains.

To the left of the house, there is a well.

To the right of the house, there are flowers.

Hướng dẫn dịch:

Hãy nhìn ngôi nhà này.

Trước nhà có một cái sân lớn.

Sau nhà có những cây cao.

Sau những cây cao có những ngọn núi.

Bên trái ngôi nhà có một cái giếng.

Bên phải ngôi nhà có những bông hoa.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is the yard? (Cái sân ở đâu?)

=> The yard is in front of the house.

Quảng cáo

b) Where are the tall trees? (Các cây cao ở đâu?)

=> The tall trees are behind the house.

c) Where are the mountains? (Các ngọn núi ở đâu?)

=> The mountains are behind the trees.

d) Where is the well? (Cái giếng ở đâu?)

=> The well is on the left of the house.

e) Where are the flowers? (Những bông hoa ở đâu?)

=> The flowers are on the right of the house.

f) Where is the house? (Ngôi nhà ở đâu?)

=> The house is between the well and the flowers.

2. Listen and find the right picture. Then write about the three houses in your exercise book.

(Lắng nghe và tìm bức tranh đúng. Sau đó viết về ba ngôi nhà vào vở bài tập của em.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

a) Which is Ba's house?

=> (A) Ba's house is behind the flowers.

b) Which is Lan's house?

=> (B) Lan's house is to the left of the trees.

c) Which is Tuan's house?

=> (B) Tuan's house is to the right of the well.

Nội dung bài nghe:

a) Which is Ba's house?

Ba's house has the yard. There are flowers in the yard. The yard is in front of the house.

b) Which is Lan's house?

There's a tree near Lan's house . The tree is in the right of Lan's house.

c) Which is Tuan's house?

Tuan has the house with the well. The well is to the left of the house. The flowers are to the right of Tuan's house.

Hướng dẫn dịch:

a) Nhà nào là của Ba?

Nhà của Ba có cái sân. Có những bông hoa trong sân. Cái sân ở trước nhà.

b) Cái nào là nhà của Lan?

Có một cái cây gần nhà của Lan. Cái cây ở bên phải nhà của Lan.

c) Cái nào là nhà của Tuấn?

Tuấn có một ngôi nhà với một cái giếng. Cái giếng ở bên trái của ngôi nhà. Những bông hoa ở bên trái nhà của Tuấn.

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6
Quảng cáo

Bài nghe:

The photocopy store is next to the bakery.

The movie theater is between the bakery and the drugstore.

The restaurant is opposite the drugstore.

The police station is next to the restaurant.

The toystore is between the police station and the bookstore.

The children are m the bookstore.

Hướng dẫn dịch:

Hiệu photo bên cạnh tiệm bánh mì.

Rạp chiếu phim ở giữa tiệm bánh mì và hiệu thuốc tây.

Nhà hàng đối diện hiệu thuốc.

Đồn công an ở bên cạnh nhà hàng.

Cửa hàng đồ chơi ở giữa đồn công an và hiệu sách.

Những đứa trẻ đang ở trong hiệu sách.

4. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn học.)

a) Ask and answer questions about the picture in exercise C3. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh trong bài tập C3.)

- Where is the bakery?

It is between the photocopy store and the movie theatre.

- Where's the police station?

It's opposite the movie theatre.

- Where's the drugstore?

It's next to the movie theatre.

- Where's the restaurant?

It's opposite the drugstore.

b) Play a guessing game. (Chơi trò chơi đoán.)

Example:

It's opposite the movie theatre. What's it? (Nó đối diện với rạp chiếu phim. Đó là cái gì?)

It's the police station. (Đó là đồn công an.)

That's right. (Đúng rồi.)

1) It's next to the bakery. What's it?

It's the photocopy store.

That's right.

2) It's between the bakery and the drugstore. What is it?

It's the movie theatre.

That's right.

3) It's next to the bakery. What is it?

It's the movie theatre.

That's right.

4) It's opposite the bookstore. What is it?

It's the photocopy store.

That's right.

5) It's next to the movie theatre. What is it?

It's the drugstore.

That's right.

5. Ask and answer questions about your home with a partner.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi về ngôi nhà của em với bạn học.)

a) What is in front of your house? (Trước nhà bạn có cái gì?)

=> In front of my house, there is a yard.

b) What is behind your house? (Sau nhà bạn có cái gì?)

=> Behind my house, there are other houses.

c) What is to the left of your house? (Bên trái nhà bạn có cái gì?)

=> To the left of my house, there is a slum.

d) What is to the right of your house? (Bên phải nhà bạn có cái gì?)

=> To the right of my house, there is an other house.

slum (n): con hẻm

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-places.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học