Tiếng Anh 7 Unit 2: Culture trang 28 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Culture trang 28 trong Unit 2: Communication Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2: Communication.

Tiếng Anh 7 Unit 2: Culture trang 28 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 2 Culture - Chân trời sáng tạo - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the text and complete the table (Đọc và nghe văn bản và hoàn thành bảng)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Culture trang 28 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Ranks in Asia

EPI score

Countries

1

611

Singapore

2

562

the Philippines

13

473

Viet Nam

Hướng dẫn dịch:

Mọi người thường nói về tiếng Anh như một ngôn ngữ. Hơn 350 triệu người trên thế giới nói tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên của họ và hơn 900 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Education First (EF) là một công ty giáo dục quốc tế tại Hoa Kỳ. Nó đã đưa ra chỉ số English Proficiericy (EPI) vào năm 2011. Nó xếp hạng mức độ mà những người nói tiếng Anh không phải là bản ngữ có thể nói ngôn ngữ này ở quốc gia của họ.

Trong phiên bản gần đây nhất của chỉ số EF cho khu vực châu Á, Singapore đứng thứ nhất - điểm EPI của nước này là 611. Đứng thứ hai là Philippines với điểm EPI là 562, Việt Nam đứng thứ 13 với điểm EPI là 473.

Ở Việt Nam, sự phát triển về hầu hết các mặt đều cần có vốn tiếng Anh tốt hơn. Nhiều người quan tâm đến việc học tiếng Anh. Hy vọng rằng EPI ở Viét Nam sẽ cao hơn trong những năm tới.

Quảng cáo

2 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text again and write True or False. (Đọc lại văn bản và viết Đúng hoặc Sai.)

Hướng dẫn giải:

1. True

2. False

3. False

4. False

5. True

Hướng dẫn dịch:

1. Hơn một tỷ người nói tiếng Anh trên thế giới.

2. EF sản xuất EPI đầu tiên vào năm 2020.

3. Gần đây, điểm EPI của Vièt Nam cao hơn Philippines.

4. Với điểm EPi là 611, Singapore đứng đầu thế giới.

5. Ngày càng nhiều người Việt Nam thích học tiếng Anh.

3 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)YOUR CULTURE (Văn hoá của bạn)

Work in groups. Ask and answer the questions with a partner. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi với một bạn.)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. When do you often speak English?

- I often speak English when I meet foreigners.

2. Do you speak English with your parents?

- No, I don’t.

3. What do you use English for?

- I use English for communication and watching films.

4. How well do you think you speak English?

- I think I speak English well.

5. Do you intend to study abroad? Where? Do people there speak English?

- No, I don’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thường nói tiếng Anh khi nào?

- Tôi thường nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài.

2. Bạn có nói tiếng Anh với cha mẹ của bạn không?

- Không, tôi không.

3. Bạn sử dụng tiếng Anh để làm gì?

- Tôi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và xem phim.

4. Bạn nghĩ mình nói tiếng Anh tốt đến mức nào?

- Tôi nghĩ rằng tôi nói tiếng Anh tốt.

5. Bạn có ý định đi du học không? Ở đâu? Mọi người ở đó có nói tiếng Anh không?

- Không, tôi không.

4 (trang 28 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT! (Sử dụng nó)

Use your answers from exercise 3 to write a text (60-80 words) describing your use of English in daily life. (Sử dụng các câu trả lời của bài tập 3 để viết một đoạn văn (60-80 từ) mô tả việc sử dụng tiếng Anh của bạn trong cuộc sống hàng ngày)

Hướng dẫn giải:

I like learning English. I often speak English when I meet foreigners. I don’t speak English at home because my parents don’t speak English. I use English for communication, listening to music and watching films. However, I love living near my family, so I don’t want to study abroad.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích học tiếng Anh. Tôi thường nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài. Tôi không nói được tiếng Anh ở nhà vì bố mẹ tôi không nói được tiếng Anh. Tôi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, nghe nhạc và xem phim. Tuy nhiên, tôi thích sống gần gia đình nên tôi không muốn đi du học.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác