Tiếng Anh 7 Unit 2 Language Focus trang 25 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Language Focus trang 25 trong Unit 2: Communication Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Language Focus trang 25 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 2 Language focus trang 25 - Chân trời sáng tạo - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Match questions 1-4 with answers a-d. Then choose the correct words in rules 1-2. (Nối câu hỏi 1-4 với câu trả lời a-d. Sau đó chọn các từ đúng trong quy tắc 1-2.)

Hướng dẫn giải:

1. d

2. c

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Các cậu bé có đang xem TV không? - Không, không phải vậy.

2. Họ đang trò chuyện về điều gì? - Họ đang tán gẫu về thể thao.

3. Becky có đang trả lời các câu hỏi không? - Vâng, đúng như vậy.

4. Cô ấy đang làm gì với mẹ? - Cô ấy đang nấu ăn.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

Đáp án:

1. be

2. be

Hướng dẫn dịch:

1. Trong hiện tại tiếp diễn, ta tạo câu hỏi với động từ “be”.

2. Chúng ta trả lời ngắn với một đại từ (I, we …) và động từ “be”.

2 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)PRONUNCIATION. Diphthongs

Listen. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (Nghe. Chọn những từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. pear

2. shoulder

3. bear

4. choir

5. fail

3 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Order the words to make questions. Then ask and answer the questions with your partner. (Sắp xếp các từ để đặt câu hỏi. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. Are you listening for your teacher?

2. What is your teacher doing?

3. Is the person next to you speaking?

4. Are you sitting near a window?

5. What are you thinking?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có đang lắng nghe giáo viên của bạn?

2. Giáo viên của bạn đang làm gì?

3. Người bên cạnh bạn có đang nói không?

4. Bạn có đang ngồi gần cửa sổ không?

5. Bạn đang nghĩ gì?

Quảng cáo

4 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the examples and then complete the Rules. (Đọc các ví dụ và sau đó hoàn thành các Quy tắc.)

I often listen to music on my phone.

I'm listening to a great song at the moment.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. continuous

2. simple

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn cho những hành động đang diễn ra.

2. Chúng ta dùng hiện tại đơn cho thói quen hoặc những hành động lặp đi lặp lại.

5 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the interview with the present simple or present continuous form of the verbs (Hoàn thành cuộc phỏng vấn với dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của động từ)

Hướng dẫn giải:

- Dr Wenger, what's your job exactly? What do you do?

- I study animal communication.

- And what 1. are you doing at the moment?

- At the moment I 2. am working with scientists in Miami. We 3. study dolphins.

- Yes, these photos are interesting. What 4. do you do in this photo?

- We 5. listen to the sounds of the dolphins. They usually 6. make different sounds when they are happy and when they're sad.

- The second photo is great. (7) Are they playing?

- Yes, they often 8. play. It's another type of communication.

- Very interesting. Thanks, Dr Wenger.

Hướng dẫn dịch:

- Tiến sĩ Wenger, công việc của ông chính xác là gì? Công việc của bạn là gì?

- Tôi nghiên cứu về giao tiếp của động vật.

- Và bạn đang làm gì vào lúc này?

- Hiện tại tôi đang làm việc với các nhà khoa học ở Miami. Chúng tôi nghiên cứu cá heo.

- Vâng, những bức ảnh này thật thú vị. Bạn làm gì trong bức ảnh này?

- Chúng ta lắng nghe âm thanh của cá heo. Chúng thường tạo ra những âm thanh khác nhau khi vui và khi buồn.

- Bức ảnh thứ hai rất tuyệt. Chúng đang chơi à?

- Đúng, chúng thường chơi. Đó là một kiểu giao tiếp khác.

- Rất thú vị. Cảm ơn, Tiến sĩ Wenger.

6 (trang 25 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Write present simple and present continuous questions using the words in the box and your own ideas. Then ask and answer the questions with your partner. (Viết các câu hỏi hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn, sử dụng các từ trong khung và ý tưởng của riêng bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Language Focus trang 25 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

- How often do you call your brother?

- Are your parents calling you?

- Is your sister talking to you?

….

Hướng dẫn dịch:

- Bạn thường gọi cho anh trai mình thường xuyên không?

- Có phải bố mẹ bạn đang gọi điện cho bạn không?

- Em gái bạn đang nói chuyện với bạn à?

….

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác