Tiếng Anh 7 Unit 4 Speaking trang 50 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Speaking trang 50 trong Unit 4: In the picture Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Speaking trang 50 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. What happened in Julie's photo? Where was Julie when she took the photo? (Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Điều gì đã xảy ra trong bức ảnh của Julie? Julie ở đâu khi cô ấy chụp bức ảnh?)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Speaking trang 50 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Speaking trang 50 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Amelia: Hey, these are good photos, Julie. Did you take them?

Julie: Yes. My new phone takes really good photos. What (1) of this one?

Amelia: I like it. That one's really good.

Julie: Yeah, I'm pleased with it. I was very lucky.

Amelia: But the poor guy wasn't lucky! Where (2) when you took it?

Julie: I (3) on a wall by the road. He (4) while he (5) past me.

Amelia: Well, it's an amazing photo, Was it near here?

Julie: No, it was a cycling race near Bristol. I went with my brother.

Amelia: Really? Did he take part in the race?

Julie: You're kidding! He doesn't even ride a bike.

Amelia: Well, it's an amazing photo. I'm impressed!

Julie: That's really kind of you. Thanks.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. do you think

2. were you

3. was sititng

4. fell off

5. was cycling

Hướng dẫn dịch:

Amelia: Này, đây là những bức ảnh đẹp, Julie. Bạn đã chụp chúng à?

Julie: Ừ. Điện thoại mới của tôi chụp ảnh rất đẹp. Bạn nghĩ gì về cái này?

Amelia: Tôi thích nó. Nó thực sự tốt.

Julie: Vâng, tôi hài lòng với nó. Tôi thật may mắn.

Amelia: Nhưng anh chàng tội nghiệp không may mắn! Bạn đã ở đâu khi bạn chụp nó?

Julie: Tôi đang ngồi trên một bức tường bên đường. Anh ấy bị ngã khi đang đạp xe ngang qua tôi.

Amelia: Chà, đó là một bức ảnh tuyệt vời. Nó có gần đây không?

Julie: Không, đó là một cuộc đua xe đạp gần Bristol. Tôi đã đi với anh trai của tôi.

Amelia: Thật không? Anh ấy có tham gia cuộc đua không?

Julie: Đùa đấy! Anh ấy thậm chí không đi xe đạp.

Amelia: Chà, đó là một bức ảnh tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng!

Julie: Bạn thật tốt bụng. Cảm ơn.

Quảng cáo

2 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases, Amelia or Julie. Watch or listen again and check (Nhìn vào các Cụm từ chính. Che đoạn hội thoại và cố gắng nhớ xem ai là người nói các cụm từ, Amelia hay Julie. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Speaking trang 50 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Amelia

Julie

That one’s brilliant.

It’s an amazing photo.

I’m impressed!

Really?

You’re kidding!

That’s really kind of you.

3 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại)

4 (trang 50 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Imagine that you took this photo. Think about your answers to these questions. (Hãy tưởng tượng rằng bạn đã chụp bức ảnh này. Suy nghĩ về câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Speaking trang 50 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1. Where were you?

2. Why were you there?

3. What were the people doing?

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. I was at school.

2. Because there was an extracurricular activity.

3. They are dancing.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã ở đâu? - Tôi đã ở trường.

2. Tại sao bạn ở đó? - Vì đã có một hoạt động ngoại khóa.

3. Mọi người đang làm gì? - Họ đang múa.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác