Tiếng Anh 7 Unit 8 Puzzles and games trang 101 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 7 Puzzles and games trang 101 trong Unit 8: I believe I can fly Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 Puzzles and games trang 101 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 101 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) A BOARD GAME

- Work in groups. Follow the instructions. Each player chooses a different colour to start on. Take turns tossing a coin. If the coin lands on 'heads', move one square clockwise. If the coin lands on 'tails', move two squares.

- Match your means of transport with a verb, then make a true sentence, for example: A car runs on the street.

- The winner is the first player to reach their start colour.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Puzzles and games trang 101 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Làm việc nhóm. Làm theo chỉ dẫn. Mỗi người chơi chọn một màu khác nhau để bắt đầu. Lần lượt tung đồng xu. Nếu đồng xu nằm trên 'đầu', hãy di chuyển một hình vuông theo chiều kim đồng hồ. Nếu đồng xu chạm vào 'đuôi', hãy di chuyển hai ô vuông.

- Ghép phương tiện giao thông của bạn với một động từ, sau đó tạo thành một câu đúng, ví dụ: Một chiếc ô tô chạy trên đường phố.

- Người chiến thắng là người chơi đầu tiên đạt được màu bắt đầu của họ.

2 (trang 101 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Order the blocks of letters to complete the sentences. (Sắp xếp các khối chữ cái để hoàn thành các câu.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Puzzles and games trang 101 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. My brother wants to buy a new car.

2. He stopped to buy a coffee.

3. She is studying hard to pass the examination.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh trai tôi muốn mua một chiếc ô tô mới.

2. Anh ấy dừng lại để mua một ly cà phê.

3. Cô ấy đang học tập chăm chỉ để vượt qua kỳ kiểm tra.

3 (trang 101 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Circle the correct answer. (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Puzzles and games trang 101 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. a

2. c

3. c

4. d

Hướng dẫn dịch:

1. Nguyên nhân gây ô nhiễm? - Than đá.

2. Điều gì tồn tại mãi mãi? - Năng lượng gió.

3. Từ mặt trời là gì? - Năng lượng mặt trời.

4. Cái gì không cần tuabin? - Điện hạt nhân.

4 (trang 101 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) FIND SOMEONE WHO…. Walk around the classroom and ask questions. Write a different name for each question. (HÃY TÌM NGƯỜI NÀO MÀ…. Đi bộ xung quanh lớp học và đặt câu hỏi. Viết một tên khác cho mỗi câu hỏi.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Puzzles and games trang 101 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

- win a prize (thắng một giải thưởng)

- feel better (cảm thấy tốt hơn)

- stay up all night (thức cả đêm)

- try horse riding (thử cưỡi ngựa)

- try an unusual food (thử đồ ăn lạ)

- ride on roller coaster (đi trên tàu lượn siêu tốc)

5 (trang 101 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) GUESS WHO?

Work in groups. Follow the instructions (Làm việc nhóm. Làm theo chỉ dẫn)

- On a piece of paper, each student completes the sentence below and folds it in two.

- Mix up the group's pieces of paper and each student takes one.

- Takes turns reading out the sentences and guessing who wrote them.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Trên một tờ giấy, mỗi học sinh hoàn thành câu dưới đây và gấp đôi lại.

- Trộn các mảnh giấy của nhóm và mỗi học sinh lấy một tờ.

- Lần lượt đọc các câu và đoán xem ai đã viết chúng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác