Tiếng Anh 7 Unit 8 Reading trang 94 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 7 Reading trang 94 trong Unit 8: I believe I can fly Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 Reading trang 94 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 94 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the pictures, then read the text quickly. What is the main idea? Circle one of the options below (Nhìn vào hình ảnh, sau đó đọc văn bản một cách nhanh chóng. Ý tưởng chính là gì? Khoanh tròn một trong các lựa chọn bên dưới)

A. Fossial fuels

B. Green sources of energy

We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution. A lot of scientists are working hard to look for some lossless and environmentally friendly sources of energy.

Solar energy is not new to us because we use it to dry things every day. Solar panels catch sun rays and change them into electricity. We know that it is renewable because the sun never stops producing sunlight.

Wind power is also an old source of energy. In the past, explorers used wind for sailing their ships to distant lands. A single windmill can pump water and generate electricity. To get much more power all at once, people install lots of giant wind turbines on wind farms.

If we stop using fossil fuels, our planet will be greener. There is nothing to lose when we use solar energy or wind power.

Đáp án:

Quảng cáo

B. Green sources of energy (Những nguồn năng lượng xanh)

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất mát và thân thiện với môi trường.

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ hàng ngày. Các tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng nó có thể tái tạo được bởi vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm sử dụng gió để chèo thuyền đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tuabin gió khổng lồ trên các trang trại điện gió.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn. Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

2 (trang 94 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word. (Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

Bài nghe:

1. … fuels are limited, and they cause pollution.

2. Solar energy is … because the sun never stops producing sunlight.

3. They install giant wind … to get much more power all at once.

4. Our planet will be … if we stop using fossil fuels.

5. There is no … to solar energy and wind power.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. Fossil

2. renewable

3. turbines

4. greener

5. loss

3 (trang 94 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Fossil fuels = nhiên liệu hoá thạch

Lossless = không mất mát

Environmentally friendly = thân thiện với môi trường

Renewable = có thể tái tạo

Wind turbines = tua bin gió

Wind farms = các trang trại gió

4 (trang 94 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not? (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió? Tại sao tại sao không?)

Hướng dẫn giải:

- Which do you prefer, solar energy or wind power?

- I prefer solar energy.

- Why?

- Because I think it’s cheaper than wind power.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió?

- Tôi thích năng lượng mặt trời hơn.

- Tại sao?

- Vì tôi nghĩ nó rẻ hơn năng lượng gió.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác