Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) - Tiếng Anh 7 Global SuccessLời giải bài tập Unit 3 lớp 7 A closer look 1 trang 30, 31 trong Unit 3: Community service Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) - Tiếng Anh 7 Global Success

Vocabulary

Quảng cáo

1 (trang 30 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Match a verb in A with a word or phrase in B ( Nối các động từ ở A với các từ hoặc cụm từ ở B)

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-e

2-a

3-d

4-c

5-b

 

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. quyên góp sách

2- đổi giấy dùng rồi lấy sách

3- tưới cây

4- nhặt rác

5. dạy thêm cho trẻ em

 

2 (trang 30 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete each of the sentences with a suitable word from the box ( Hoàn thành mỗi câu sau với từ thích hợp trong bảng)

Tutor     donate        litter           water             used paper for notebooks 

1. We pick up______ at the local park every Sunday 

2. Children in our village exchange_________ every school year. 

3. Tom and his friends _________the plants in their neighbourhood every weekend. 

4. We________ old textbooks to children in rural areas 

5. Minh and his friends often ___________small children in their village.

Quảng cáo

Lời giải:

1- litter

2-used paper for notebooks

3- water

4-donate

5-tutor

 

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ nhặt rác ở công viên địa phương mỗi Chủ Nhật

2. Trẻ em ở làng tớ đổi giấy dùng rồi lấy vở ở trường vào mỗi năm học

3- Tom và bạn của anh ấy tưới cây ở khu vực mình sống mỗi cuối tuần

4. Chúng tôi quyên góp sách cũ cho trẻ em ở vùng quê

5. Minh và bạn của anh ấy thường dạy các em nhỏ ở làng của họ

3 (trang 20 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Use the phrases from the box to write full sentences under the correct pictures. ( Sử dụng cụm từ trong bảng để viết câu đày đủ dưới mỗi bức tranh)

Quảng cáo

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

- tưới rau trong vườn trường

- tặng quà cho người già

- đổi giấy đã qua sử dụng lấy sổ tay

- trồng cây trong công viên

- đọc sách cho người già

- quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo

Tiếng Anh 7 Unit A Closer Look 1 trang 30, 31 | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. She is reading books to the elderly

2. They are giving gifts to old people

3. They are exchange used paper for notebooks

4. They are donating clothes for poor children

5. She is planting trees in the park

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đang đọc sách cho người già

2. Họ đang tặng quà cho người già

3. Họ đang trao đổi giấy đã qua sử dụng để lấy sổ ghi chép

4. Họ đang quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo

5. Cô ấy đang trồng cây trong công viên

Pronunciation

/t/,/d/,/id/

4 (trang 30 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the sound /t/, /d/, /id/ (Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /t/, /d/, /id/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Hướng dẫn dịch:

/t/

/d/

/id/

Cooked (nấu ăn)

Passed (vượt qua, đỗ)

Helped (giúp đỡ)

Watered (tưới cây)

Cleaned (lau dọn, dọn dẹp)

Volunteered (làm tình nguyện)

Collected (sưu tầm, thu thập)

Donated (quyên góp)

Provided (cung cấp)

5 (trang 31 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practice the sentences ( Nghe các câu và chú ý đến phần gạch chân. Đánh dấu vào âm chính xác. Luyện tập các câu sau)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-/t/

2-/d/

3-/id/

4-/id/

5-/d/

 

Hướng dẫn dịch:

1. Câu lạc bộ của chúng tớ nấu súp cho bệnh nhân lớn tuổi

2. Học sinh đã tưới cây ở trường

3. Chúng tớ cung cấp đồ ăn cho trẻ em vô gia cư vào dịp Tết.

4. Trường tớ quyên góp quần áo cho người nghèo

5.Các bạn trẻ tình nguyện dọn dẹp đường phố

Bài giảng: Unit 3 A closer look 1 - Kết nối tri thức - Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-community-service.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học