Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 trang 31, 32 - Kết nối tri thứcLời giải bài tập Unit 3 lớp 7 A closer look 2 trang 31, 32 trong Unit 3: Community service Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 trang 31, 32 - Kết nối tri thức

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 7): Circle the correct answer A,B, or C to complete each sentence ( Khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu)

1. Green School _________vegetables for an orphanage last spring. 

A. grow B. grew C. growing 

2. Children plastic bottles for recycling a month ago 

A. collected B. collect C. collecting 

3. We ___English to children in a primary school last summer. 

A. teaching B. taught C. teach 

4. Our school club _______gloves for old people in nursing homes last winter. 

A. made B. making C. make 

5. We _______bottles to help the environment last month. 

A. reusing B. reuse C. reused

Lời giải:

1-B

2-A

3-B

4-A

5-C


Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Green school trồng rau cho cô nhi viện vào mùa xuân năm ngoài

2. Trẻ em thu thập vỏ chai nhựa để tái chế một tháng trước

3. Chúng tớ đã dạy tiếng  Anh cho trẻ em ở trường tiểu học mùa hè năm ngoài

4. Câu lạc bộ của trường chúng tớ đã làm găng tay cho người già ở viện dưỡng lão vào mùa đống năm ngoài

5. Tháng trước, chúng tớ đã tái sử dụng để giúp đỡ môi trường 

2 ( trang 31 sgk Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the past simple form of the given verbs ( Hoàn thành câu với dạng quá khứ đơn của động từ)

1. Care for Animals (take) care of thousands of homeless dogs and cats last year. 

2. Many teenagers (join) Lending Hand in 2015. 

3. We (help) the elderly in a village last summer. 

4. Last year, we (send) textbooks to help children in a rural village 

5. Tom (volunteer) to teach English in our village last winter.

Lời giải:

1- took

2-joined

3-helped

4-sent

5- volunteered


Hướng dẫn dichh

Quảng cáo

1. Care for Animals chăm sóc hàng nghìn những chú chó và mèo hoang vào năm ngoài

2. Rất nhiều các bạn trẻ vị thành niên tham gia Landing Hand năm 2015

3. Chúng tớ đã giúp đỡ những người cao tuổi ở một ngôi làng vào mùa hè năm ngoài

4. Năm ngoài, chúng tớ đã gửi sách để giúp đỡ những đứa trẻ ở khu vực nóng thôn

5. Tom tình nguyện dạy tiếng anh ở làng tớ năm ngoài

3 ( trang 31 sgk Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the correct form of verbs from the box ( Hoàn thành câu với các dạng đúng của động từ tròng ngoặc)

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 trang 31, 32 | Hay nhất Giải Tiếng Anh lớp 7

Lời giải:

1- cook

3-planted

3-are picking up

4-recycled

5-read


Hướng dẫn dịch:

1. Thành viên của câu lạc bộ thường xuyên nấu ăn cho bệnh nhân vào mỗi chủ nhật

2, Chúng tớ đã trồng những cái cây này vào hai năm trước

3. Nick và bạn của ấy đang thu dọn rác ở bãi biển

4. Tom đã tái chế những bình nước nhựa và bây giờ anh ấy có những bình hoa rất đẹp

5. Chúng tớ thường đọc sách cho mọi người ở viện dưỡng lão

4 ( trang 32 sgk Tiếng Anh 7): Write complete sentences from the prompts ( Viết câu hoàn chỉnh với các từ đã cho)

1. Last year / our club/donate/books/ children in rural areas. 

2. Children / send / thank-you cards / us/ a week ago 

3. 1 / teach/ two children in grade 2 / last summer. 

4. Last spring / we/help/ the elderly / nursing home 

5. We/help/people/in flooded areas/ last year.

Lời giải:

Quảng cáo

1, Last year, our club donated books to children in rural areas

2. Children sent thank- you cards to us a week ago

3. I taught two children in grade 2 last summer

4. Last spring, we helped the elderly in nursing home.

5. We helped people in flooded areas last year

Hướng dẫn dịch:

1, Năm ngoái, câu lạc bộ của chúng tôi đã tặng sách cho trẻ em ở nông thôn

2. Trẻ em đã gửi thiệp cảm ơn cho chúng tôi một tuần trước

3. Tôi dạy hai đứa trẻ lớp 2 vào mùa hè năm ngoái

4. Mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đã giúp đỡ những người già trong viện dưỡng lão.

5. Chúng tôi đã giúp đỡ người dân vùng lũ lụt vào năm ngoái

5 ( trang 33 sgk Tiếng Anh 7): Work in pairs. Tom is from Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in 2016 and 2018 ( Làm việc theo nhóm. Tom đến từ hội chữ thập đỏ. Nhìn vào những thông tin dưới đây. Hãy hỏi Tom về dự án của anh ấy vào năm 2016 và 2018)

Tiếng Anh 7 Unit 3 A closer look 2 trang 31, 32 | Hay nhất Giải Tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn làm  bài

A: What did you do in Support ill people project in 2018?

Tom: I helped ill people and read books to them at their home

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn đã làm gì trong dự án Hỗ trợ người ốm trong năm 2018?

Tom: Tôi đã giúp những người ốm yếu và đọc sách cho họ tại nhà của họ

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-community-service.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học