Unit 7 lớp 7: CommunicationUnit 7 lớp 7: Communication(phần 1 → 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries. (Nhìn vào quốc kỳ cùa các quốc gia. Viết tên của các quốc gia sau.)

Quảng cáo
1. The UK2. Australia3. India4. Thailand5. Malaysia

2. Why do these countries drive on the left? Listen to the text then write your answer below. (Tại sao những quốc gia này lái xe bên tay trái? Nghe bài nghe sau đó viết càu trả lời của bạn bên dưới.)

Bài nghe:

Reasons why this happened: (Những lí do cho việc này:)

1. Some countries use the same system as the UK.

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword.)

Quảng cáo

3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can you find the false driving law? (Nhìn vào những luật giao thông kì lạ dưới đây. Năm câu trong số chúng là đúng nhưng có một câu sai. Làm việc theo cặp, bạn có thê tìm ra câu sai không ?)

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof.T

2. It is illegal for women to drive in Saudi Arabia. T

3. You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand. T

4. In Spain, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car. T

5. In South Africa, you have to let animals go first. T

6. In France, you can only reverse your car on Sundays. F

Quảng cáo

4. Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest (No l) to the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam? (Bây giờ làm theo nhóm. Thảo luận các luật sau và sắp xếp chúng theo thứ tự từ lạ kỳ nhất (Số 1) đến ít lạ kỳ nhất (Số 5). Ở Việt Nam có luật nào kì lạ không?)

No. (số thứ tự) Laws (luật)
1The most strangest law is "You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand". (Luật kì lạ nhất là "Bạn phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khí lái xe) It is a little crazy because if you forget to wear a shirt or a T-shirt, you can't drive. It's inconvenient. (Nó hơi kì lạ bời vì nếu bạn quên mặc áo sơ mi hoặc áo phông, bạn không được lái xe. Điều này thật bất tiện.)
2In Spain, people wearing glasses have to carry a spare pair in the car. It is a little strange. (Ở Tây Ban Nha, những người đeo kính phải mang theo một kính dự phòng)
3The law "In South Africa, you have to let animals go first" is strange. It's because animals are the first priority, not humans, (Luật "Ở Nam Phi, bạn phải nhường động vật đi trước" thật kì lạ. Điều đó tức là động vật được ưu tiên số 1, không phải con người.)
4It's illegal for women to drive in Saudi Arabia. It's strange and unfair for women. (Phụ nữ lái xe ở Ả Rập là bất hợp pháp. Điều này kì lạ và không công bằng đối với phụ nữ.)
5In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof. I think it's good because it's safe for the humans and the dogs. (Ở Alaska, bạn không được phép lái xe khi để một chú chó trên mui. Tôi nghĩ rằng điều đó tốt bới vì như vậy thì an toàn cho cả người và chó.)
Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-traffic.jsp