Unit 10 lớp 8: ProjectUnit 10: Communication

Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication - Project - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

'Action. Take one! Action. Take two!'

Dịch yêu cầu đề bài:

Trong các nhóm, chuẩn bị 2 kịch bản ngắn phác họa đến sự gián đoạn giao tiếp để thực hiện trong lớp học.

- Thực hiện kịch bản 1 nơi mà sự phá vỡ giao tiếp diễn ra.

- Sau đó hỏi thính giả giải thích cái gì sai và cách để tránh.

- Kế đến, thực hiện kịch bản 2, nơi mà không có sự phá vỡ giao tiếp diễn ra.

Bạn có thể hỏi giáo viên của bạn để giúp ý tưởng phác họa.

Gợi ý:

Quảng cáo

Sketch 1: The confused teacher

Susan is a teacher from London who comes to a small town in Viet Nam to teach English. She has her first lesson today and is very impressed by one of her students - Lien. Lien speaks English very well and is very active in the class. Later that day Susan runs into Lien in the corridor. Susan wants to compliment Lien and she says, "Lien, your English is excellent!". And Lien answers, "No, it's very bad." Susan wants to assure Lien so she confirms, "Yes, your english is very good!" To Susan's surprise, Lien repeats quietly, "No, its very bad." Susan fells rather confused and she doesn't know why Lien responds to her this way.

=> Communication breakdown = cultural differences

In Viet Nam it is typical to deny the compliments you receive. This is a way to show your modesty. However, in western cultures, people who give compliments often expect you to take them, and denial of compliments, especially if it is repeated, may be rude and make the other person fell uncomfortable. In this situation, Lien may just politely thank her teacher.

Quảng cáo

Sketch 2:

The best restaurant Jerry and Diana are from the USA and they are now on holiday in France. They eat out in a restaurant and they find the food and the wine excellent. At the end of the meal the chef asks how they have enjoyed the evening and Jerry holds up his thumb and index finger to make a circle. Seeing that, the chef's face suddenly falls and he leaves immediately without word. Jerry and Diana are left wondering what they have done wrong.

=> Communication breakdown = cultural differences

In the USA, holding up one thumb and index finger to make a cricle means OK, good, excellent, while in France, this gesture means something not so good, even worthless.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Phác thảo 1: Giáo viên bối rối

Susan là một giáo viên từ London đến một thị trấn nhỏ ở Việt Nam để dạy tiếng Anh. Cô có buổi học đầu tiên hôm nay và rất ấn tượng bởi một trong những học sinh của cô - Liên. Liên nói tiếng Anh rất tốt và rất năng động trong lớp. Cuối ngày hôm đó Susan tình cờ gặp Liên ở hành lang. Susan muốn khen Liên và cô ấy nói, "Liên, tiếng Anh của bạn rất xuất sắc!". Và Liên trả lời: "Không, rất tệ". Susan muốn trấn an Liên nên cô ấy xác nhận: "Đúng vậy, tiếng Anh của bạn rất tốt!" Trước sự ngạc nhiên của Susan, Liên lặng lẽ lặp lại, "Không, nó rất tệ." Susan tỏ ra khá bối rối và cô không biết tại sao Liên lại phản ứng với mình theo cách này.

=> Sự cố trong giao tiếp = sự khác biệt về văn hóa

Ở Việt Nam, việc từ chối những lời khen mà bạn nhận được là một điều điển hình. Đây là một cách thể hiện sự khiêm tốn của bạn. Tuy nhiên, trong các nền văn hóa phương Tây, những người đưa ra lời khen thường mong đợi bạn tiếp nhận họ, và việc từ chối lời khen, đặc biệt là nếu nó lặp đi lặp lại, có thể là thô lỗ và khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Trong tình huống này, Liên chỉ có thể lễ phép cảm ơn cô giáo của mình.

Phác thảo 2:

Nhà hàng tốt nhất Jerry và Diana đến từ Hoa Kỳ và hiện họ đang đi nghỉ ở Pháp. Họ đi ăn trong một nhà hàng và họ thấy đồ ăn và rượu rất tuyệt. Vào cuối bữa ăn, đầu bếp hỏi họ đã tận hưởng buổi tối như thế nào và Jerry giơ ngón tay cái và ngón trỏ của mình lên để tạo thành một vòng tròn. Thấy vậy, sắc mặt của người đầu bếp đột nhiên sa sầm và anh ta bỏ đi ngay lập tức mà không nói lời nào. Jerry và Diana còn lại tự hỏi họ đã làm gì sai.

=> Sự cố trong giao tiếp = sự khác biệt về văn hóa

Ở Mỹ, giơ một ngón tay cái và ngón trỏ lên để tạo hình tròn có nghĩa là OK, tốt, tuyệt vời, trong khi ở Pháp, cử chỉ này có nghĩa là một điều gì đó không tốt, thậm chí vô giá trị.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-communication.jsp