Unit 2 lớp 8: Looking BackUnit 2: Life in the countryside

Looking Back (phần 1→5 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside: Looking back - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Vocabulary

1. Use the words and phreases in the box to describe the pictures. Some words/ phrases may be used for more than one picture. (Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để miêu tả hình ảnh. Vài từ/ cụm từ có thể được dùng nhiều hơn cho một bức hình.)

Unit 2 lớp 8: Looking Back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

- Picture a: peaceful, vast, quiet, pasture, paddy field

The scenery is so peaceful and quiet. There are vast lands and few people. It’s really a typical view of the countryside.

- Picture b: quiet, colourful, paddy field, harvest tune, rice

It’s harvest time now. There are many colourful rice paddy fields in the picture. The country looks so picturesque. Some people are working in the fields. Their work is hard and their lives may be uncomfortable. However, life in the country is very quiet and peaceful. After a hard day, they can relax without thinking so much about other complex problems like in the city.

- Picture c: peaceful, vast, quiet, nomadic life, inconvenient, ger, pasture, cattle, horses

There are a lot of cattle on the pasture. Nomadic life is hard and inconvenient. They put up some tents to stay in. They usually move to look for grasslands for their cattle. These cattle are very important to them because they provide them with many necessary things. Nomadic children can ride horses and help their parents a lot. It’s a hard but interesting life.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Hình a: thanh bình, bao la, vắng lặng, đồng cỏ, cánh đồng lúa

Khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Có những vùng đất rộng lớn và ít người. Đó thực sự là một khung cảnh điển hình của vùng nông thôn.

- Hình b: yên tĩnh, nhiều màu sắc, cánh đồng lúa, làn điệu thu hoạch, cây lúa

Bây giờ là thời gian thu hoạch. Có rất nhiều cánh đồng lúa đầy màu sắc trong bức tranh. Đất nước trông đẹp như tranh vẽ. Một số người đang làm việc trên cánh đồng. Công việc của họ khó khăn và cuộc sống của họ có thể không thoải mái. Tuy nhiên, cuộc sống ở xứ người rất yên ả và thanh bình. Sau một ngày vất vả, họ có thể thư giãn mà không cần suy nghĩ nhiều về những vấn đề phức tạp khác như ở thành phố.

- Hình c: thanh bình, rộng lớn, yên tĩnh, cuộc sống du mục, bất tiện, mầm, đồng cỏ, trâu bò, ngựa

Có rất nhiều gia súc trên đồng cỏ. Cuộc sống du mục thật vất vả và bất tiện. Họ dựng một số lều để ở. Họ thường di chuyển để tìm đồng cỏ cho gia súc của họ. Những con gia súc này rất quan trọng đối với họ vì chúng cung cấp cho họ nhiều thứ cần thiết. Những đứa trẻ du mục có thể cưỡi ngựa và giúp đỡ cha mẹ chúng rất nhiều. Đó là một cuộc sống khó khăn nhưng thú vị.

Quảng cáo

2. Look at each picture and write a sentence describing what each person is doing. Use the verbs in brackets (Nhìn vào mỗi bức tranh và viết một câu miêu tả điều mà người ta đang làm, sử dụng các động từ trong ngoặc.)

Unit 2 lớp 8: Looking Back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Gợi ý:

1. A boy is riding a horse.

2. A man is herding his cattle.

3. A girl is picking apples from an apple tree.

4. The children are flying a kite on the fields.

5. The children are running around in the fields.

6. A woman is collecting water from the river.

Hướng dẫn dịch:

1. Một cậu bé đang cưỡi ngựa.

2. Một người đàn ông đang chăn gia súc của mình.

3. Một cô gái đang hái táo từ cây táo.

4. Những đứa trẻ đang thả diều trên cánh đồng.

5. Những đứa trẻ đang chạy xung quanh trên cánh đồng.

6. Một người phụ nữ đang lấy nước từ sông.

Grammar

3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets. (Nhìn vào các tranh sau và hoàn thành câu, sử dụng dạng so sánh hơn của các trạng từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. A lion runs faster than a horse.

2. The Great Wall was built earlier than the White House.

3. Homes in the city are often better furnished than those in the countryside.

4. A racing driver drives more skillfully than a normal motorist.

5. A house is more beautifully decorated at New Year than during the year.

Hướng dẫn dịch:

1. Một con sư tử chạy nhanh hơn một con ngựa.

2. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng sớm hơn Nhà Trắng.

3. Những ngôi nhà ở thành phố thường được trang bị tốt hơn những ngôi nhà ở nông thôn.

4. Một tay đua lái xe điêu luyện hơn một tay đua bình thường.

5. Tết nhà nhà trang hoàng đẹp hơn trong năm.

4. Read the situations and complete the sentences with suitable forms of the adverbs in brackets. (Đọc các tình huống và hoàn thành câu với dạng đúng của trạng từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. A horse can run faster than a camel.

2. People in the countryside live more happily than those in the city.

3. Farmers depend more heavily on the weather than people in many other jobs.

4. My sister swims worse than I do.

Hướng dẫn dịch:

1. Một con ngựa có thể chạy nhanh hơn một con lạc đà.

2. Người dân quê sống sung sướng hơn người thành phố.

3. Người nông dân phụ thuộc nhiều vào thời tiết hơn người dân trong nhiều công việc khác.

4. Em gái tôi bơi tệ hơn tôi.

Communication

5. Work in group. You are planning a trip to the countryside. Work together and answer the question (Làm việc nhóm. Bạn đang lên kế hoạch một chuyến đi đến miền quê. Làm việc cùng nhau và trả lời câu hỏi:)

What will you do during the trip to the countryside? (Bạn sẽ làm điều gì trong kì nghỉ ở quê?)

Gợi ý:

Tên ngườiHoạt động
1. Tuango fishing
2. Hoaclimb the tree
3. Minhswim in the river

Bài giảng: Unit 2: Life in the countryside - Looking Back - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 2 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-life-in-the-countryside.jsp