Unit 5 lớp 8: Looking BackUnit 5: Festivals in Viet Nam

Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam - Looking back - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Vocabulary

1. Rearrange the letters to label the pictures (Sắp xếp những chữ cái để mô tả các bức tranh.)

Unit 5 lớp 8: Looking Back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

Gợi ý:

1. incense (nhang)2. offerings (lễ vật)
3. pray (cầu nguyện)4. lanterns (lồng đèn)
4. crowds (đám đông)6. cheering (cổ vũ)

2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box. (Hoàn thành bài đọc về Lễ hội Kate bằng những từ trong khung.)

The Kate Festival is held by the Cham (1) group in Ninh Thuan in the central part of Viet Nam. This festival (2) their heroes - the Gods Po Klong Garai and Po Rome and shows their (3) to these Gods. At  the festival, the Cham people have to do a (4) to welcome the costumes from the Raglai – the (5) Cham. People take part in a (6) to the nearby temple. When the procession arrives at the Cham tower, a group of dancers (7) a welcome dance in front of the tower. Besides, there is the Poh Bang (door opening) performance by a magician in the temple and the chanting of a hymn. This is a really joyful festival which features many other activities like (8) of the Ginang drum and the Saranai flute and the Apsara dance.

Gợi ý:

1. ethnic2. commemorates3. respect4. ritual
5. ancient6. procession7. perform8. performances
Quảng cáo

Giải thích:

1. ethnic group (n) nhóm dân tộc

2. Chỗ trống cần động từ

3. their + danh từ

4. Chỗ trống cần danh từ

5. ancient Cham = người Chăm cổ

6. Chỗ trống cần danh từ

7. Chỗ trống cần động từ

8. Chỗ trống cần danh từ

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tương nhớ những anh hùng - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca bài ca tụng. Đây là một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

Quảng cáo

Grammar

3. Choose the correct answer. (Chọn câu trả lời đúng.)

1. When/ If you are Vietnamese, you should know the story of chung cakes and day cakes.

2. Even though/ When the New Year's Eve is late at night, children stay awake to welcome the New Year and to watch the firework display.

3. Children like the Mid-Autumn Festival because/although they are given many sweets and toys.

4. While/If children are waiting for the moon to rise, they sing, dance and listen to the story of Hang Nga and Cuoi.

5. Because/ When you come to the Lim Festival, you can enjoy the singing of the most skilled lien anh and lien chi.

Gợi ý:

1. If2. Even though3. because4. While5. When

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên biết câu chuyện bánh chưng, bánh giầy.

2. Dù giao thừa đã về khuya nhưng trẻ em vẫn thức để đón giao thừa và xem bắn pháo hoa.

3. Trẻ em thích Tết Trung thu vì được tặng nhiều đồ ngọt, đồ chơi.

4. Trong khi các em chờ trăng lên, các em hát, múa và nghe truyện Hằng Nga và chú Cuội.

5. Khi đến với Lễ hội Lim, bạn được thưởng thức tiếng hát quan họ, liên khúc điêu luyện nhất.

4. Use your own words/ ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner (Sử dụng từ ngữ hoặc ý riêng của bạn để hoàn thành các câu bên dưới. So sánh với các câu của một bạn học.)

Gợi ý:

1. ...., people come to see the quan ho singing performances.

2. ...., we call it the month of fun and joy.

3. ...., you can enjoy an ao dai fashion show.

4. ...., it's hard to eat it every day.

5. ...., we often listen to our grandparents' stories.

Hướng dẫn dịch:

1. Khi lễ hội Lim bắt đầu, mọi người đến xem biểu diễn hát quan họ.

2. Vì tháng Giêng có nhiều lễ hội nên chúng tôi gọi là tháng của vui và niềm vui.

3. Nếu bạn đến lễ hội Huế, bạn có thể thưởng thức một buổi trình diễn thời trang áo dài.

4. Mặc dù xôi rất ngon nhưng rất khó để ăn hàng ngày.

5. Trong khi luộc bánh chưng, chúng ta thường nghe ông bà kể lại.

Communication

5. Put the following things and activities in the correct columns (Đặt những thứ và hoạt động sau vào đúng cột)

Gợi ý:

New Year FestivalMid-Autumn Festival
family reunionmoon cakes
visiting relativeslion dance
firework displaysfloating lanterns
kumquatwelcome-the-moon party
the first-footerHang Nga and Cuoi stories

Hướng dẫn dịch:

- Lễ hội Năm mới: sum họp gia đình, thăm bà con, pháo hoa, quất, người xông nhà

- Lễ hội Trung thu: bánh trung thu, múa lân, thả đèn lồng, đón trung thu, truyện Hằng Nga và chú Cuội

6. Work in pairs, find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he/ she choosen? Why? (Thực hành theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn thích hơn. Ba điều hoặc hoạt động nào mà bạn của bạn thích nhất trong lễ hội mà bạn ấy đã chọn? Tại sao?)

Hướng dẫn dịch:

Mình thích màn trình diễn pháo hoa nhất bởi vì chúng rất đẹp.

Mình thích là người xông đất trong ngày đầu Năm Mới bởi vì mình có thể nhận được tiền lì xì.

Gợi ý:

- Hoang likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visiting relatives, and firework display. The festival is so joyful and happy.

Hướng dẫn dịch:

Hoàng thích Tết đoàn viên. Cậu ấy thích cây quất, đi thăm họ hàng, bắn pháo hoa. Lễ hội thật vui tươi và hạnh phúc.

Bài giảng: Unit 5 Festivals in Viet Nam: Looking Back - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp