Unit 9 lớp 8: CommunicationUnit 9: Natural disasters

Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters - Communication - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

QUAN ĐIỂM CỦA BẠN VỀ THẢM HỌA TỰ NHIÊN

1. Listen to radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear. (Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền những từ bạn nghe được vào chỗ trống.)

Bài nghe:

Sarah

I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) or affected by drought. I'm certain this is the result of climate change and global (2).

Peter

I don't think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We've seen them so often on the news that we've become (3) to them.

Nubita

I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh

I don't think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It's Nature's way of (5) us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Quảng cáo

Đáp án:

(1) flooded (2) warming (3) used
(4) unprepared (5) reminding

Nội dung bài nghe:

Welcome to 'Nature and You.' Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions:

- Are there more natural disasters now than there were in the past?

- Are we prepared to deal with natural disasters?

Sarah: I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) flooded or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global (2) warming.

Peter: I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become (3) used to them.

Quảng cáo

Nubita: I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh: I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of (5) reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với "Thiên nhiên và bạn". Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này:

- Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?

- Chúng ta có được chuẩn bị để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên chưa?

Sarah - Mình nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày nay hơn trước đây. Bất cứ khi nào mình xem tin tức trên ti vi, mình đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mình chắc chắn chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu.

Quảng cáo

Peter - Mình không nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày "ơn so với trong quá khứ. Nhưng ngày càng nhiều thảm họa được tường trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng mình đã xem chúng quá thường xuyên trên tin tức đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng.

Nubita - Mình nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ thể hiện việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào. Mặc dù tất cả công nghệ và kiến thức quanh ta ngày nay, nhưng nhiều người trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.

Linh - Mình không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết khi nào hoặc nơi đâu mà chúng sẽ đánh vào. Nó là cách nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta những người mà chịu trách nhiệm và chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

2. Read the listeners' views on natural disasters again and decide who you agree with and who you disagree with. (Đọc các quan điểm của thính giả về thảm họa thiên nhiên và quyết định bạn đồng ý và không đồng ý với ai.)

Gợi ý:

- I agreed with Linh's, Nubita's and Sarah's view.

- I disagree with Peter's view.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi đồng tình với quan điểm của Linh, Nubita và Sarah.

- Tôi không đồng ý với quan điểm của Peter.

3. Answer the two questions. Express your own views and write them down below. (Trả lời hai câu hỏi trên. Thể hiện quan điểm của riêng bạn và viết chúng bên dưới.)

1. Are there more natural disasters now than there were in the past?

2. Are we prepared to deal with natural disasters?

Gợi ý:

1. My answer is a pretty clear YES. According to the World Meteorological Organization, humanity experienced nearly five times as many natural disasters (3,496) in the first decade of this century as we did during the 1980s (743). That said, the increase in the sheer number of events isn't as simple as it seems.

2. I think the difficulty is keeping people aware and prepared for natural disasters. But, we still can use the technology and knowledge available to reduce risks to an acceptable level.

Hướng dẫn dịch:

1. Hiện nay có nhiều thiên tai hơn trước đây không?

- Câu trả lời của tôi là CÓ. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhân loại đã trải qua số lượng thiên tai nhiều gấp 5 lần (3.496) trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này so với chúng ta trong những năm 1980 (743). Điều đó nói lên rằng, sự gia tăng số lượng sự kiện tuyệt đối không đơn giản như người ta tưởng.

2. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thiên tai chưa?

- Tôi nghĩ khó khăn là giữ cho mọi người ý thức và chuẩn bị cho thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sử dụng công nghệ và kiến thức sẵn có để giảm rủi ro xuống mức có thể chấp nhận được.

4. Work in pairs. Now compare your view with a partner. Do you share the same view? (Làm việc theo cặp. Bây giờ so sánh các quan điểm riêng của bạn với bạn khác. Các bạn có cùng quan điểm không?)

Bài giảng: Unit 9 Natural disasters - Communication - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jsp