Unit 9 lớp 8: Skills 2Unit 9: Natural disasters

Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters - Skills 2 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Listening

1. Listen to the news report and correct the following statements (Nghe bản tin và sửa các câu sau cho đúng.)

Bài nghe:

Phần sửa là phần in đậm:

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

Hướng dẫn dịch:

1. Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.

2. Hàng tá người bị thương nặng trong cơn bão.

3. Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.

Quảng cáo

4. Cơn bão vừa yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực.

5. Theo Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Nội dung bài nghe:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tỉnh Nghệ An lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi một cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực này tối hôm qua. Cơn bão bắt đầu lúc khoảng 11 giờ tối và tiếp tục dữ dội suốt đêm. Hàng tá người bị thương nghiêm trọng và hàng trăm người trở thành vô gia cư. Những cơn gió mạnh gây ra thêm những thiệt hại lớn về của cải trong đó có các gia đình và các cơ sở kinh doanh, đặc biệt ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển của Nghệ An. Cơn bão đã suy yếu trước khi đội cứu hộ đến khu vực này. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ hoặc bị phá hoại đã được giải thoát. Các công nhân đang dọn dẹp những đống đổ nát sau cơn bão nghiêm trọng. Chính phủ đã gửi các thiết bị cứu hộ đến Nghệ An cùng với thực phẩm và các trang thiết bị y tế. Những người vô gia cư đã được di chuyển đến khu vực an toàn và được hỗ trợ nhà. Cục dự báo thời tiết đã phát đi các cảnh báo lũ cho Nghệ An và các tỉnh lân cận vì mưa lớn có thể sẽ tiếp tục trong một vài ngày tiếp theo.

2. Listen again and complete the data chart. (Nghe lại và hoàn thành bảng dữ liệu.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Type of natural disaster

Typhoon

What is this disaster?

A powerful storm with severe (1) _______ and heavy rain.

When and where did the disaster occur?

- At about 11 p.m

- In Nghe An Province

What are the effects of this disaster?

- Dozens of people were seriously injured.

- Hundreds of others became (2) _______.

- Extensive (3) _______ was caused to property, including homes and businesses.

- Heavy rain is expected to continue and (4) _______ warnings have been issued.

What has been done to help the victims of the disaster?

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

- Rescue workers are clearing up the (5) _______.

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

- People left homeless have been taken to safe areas.

- Temporary (6) _______ will be built to house them.

Đáp án:

(1) winds(2) homeless(3) damage
(4) flood(5) debris(6) accommodation

Hướng dẫn dịch:

Loại thiên tai

Bão nhiệt đới

Thảm họa này là gì?

Một cơn bão khủng khiếp với gió mạnh và mưa lớn.

Thiên tai này xảy ra khi nào và ở đâu?

- Khoảng 11 giờ tối

- Ở tỉnh Nghệ An

Những ảnh hưởng của thiên tai này là gì?

- Hàng tá người đã bị thương nặng.

- Hàng trăm người khác trở thành người vô gia cư.

- Thiệt hại nghiêm trọng với tài sản, bao gồm nhà cửa và tài sản.

- Mưa nặng hạt được cho là tiếp diễn và cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra.

Điều gì đã được làm để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa?

- Những nhân viên cứu hộ đã cứu được những người bị kẹt trong những ngôi nhà đổ nát và bị phá hủy.

- Nhân viên cứu hộ đang dọn sạch những mảnh vụn.

- Các thiết bị cứu hộ, cũng như lương thực và thuốc thang đã được gửi đến.

- Những người bị mất nhà đã được đưa đến nơi an toàn.

- Chỗ ở tạm thời đã được xây cho họ.

Writing

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about (Bạn hoặc ai đó trong gia đình đã từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú về nó vào bảng bên dưới. Hoặc là bạn cũng có thể viết về một thảm họa thiên nhiên mà bạn từng đọc qua.)

Type of natural disasterDrought (Hạn hán)
What is this disaster? There had been no rain for 6 months and the temperature was over 40 degrees Celsius.
When and where did the disaster occur?

- In early 2013

- In Long An province

What are the effect of this disaster?

- The trees and animals died for lack of water.

- The rice paddies withered.

- The soil was broken.

- People didn’t have enough water for daily activities.

What has been done to help the victims of the disaster?

- The rescue workers brought water tanks to the villagers

- People should limit their activities by day.

Hướng dẫn dịch:

Loại hình thiên tai

Hạn hán

Thảm họa này là gì?

Không có mưa trong 6 tháng và nhiệt độ hơn 40 độ C.

Thảm họa xảy ra khi nào và ở đâu?

- Đầu năm 2013

- Tỉnh Long An

Ảnh hưởng của thảm họa này là gì?

- Cây cối và động vật chết vì thiếu nước.

- Đồng lúa khô héo.

- Đất bị vỡ vụn.

- Mọi người không có đủ nước cho các hoạt động hàng ngày.

Những gì đã được thực hiện để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa?

- Các nhân viên cứu hộ mang bồn nước đến cho dân làng.

- Mọi người nên hạn chế các hoạt động của mình theo ngày.

4.a Use your notes in 3 to write a news report (Sử dụng các ghi chú trong phần 3 để viết một bản tin.)

Gợi ý:

A severe drought in Long An Province

A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. The drought had serious consequences. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. The rice paddies withered and the soil was broken. The people in affected areas didn’t have enough water for their daily activities. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent to the drought areas. They brought water tanks to help the thirsty villagers. Moreover, the villagers were advised to limit their outside activities by day. It was expected that the situation would improve soon.

Dịch:

Một đợt hạn hán nghiêm trọng ở tỉnh Long An

Một đợt hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng nặng nề đến một vùng rộng lớn ở tỉnh Long An đầu năm 2013. Không có mưa trong 6 tháng và nhiệt độ lên đến 40oC. Hạn hán đó đã để lại những hậu quả lớn lao. Trong nhưng khu vực bị hạn hán, cây cối và động vật chết dần vì thiếu nước. Những cánh đồng lúa chết khô và đất đai nứt nẻ. Con người ở khu vực bị ảnh hưởng không có đủ nước cho các hoạt động hang ngày. Để cứu vãn tình hình nguy ngập, hàng trăm nhân viên cứu hộ được gởi đến nơi bị hạn hán. Họ đem các bình chứa nước đến giúp những người dân làng đang chết khát. Hơn thế nữa, dân làng được khuyên giới hạn các hoạt động bên ngoài vào ban ngày. Người ta đang mong đợi tình hình sẽ sớm được cải thiện.

Bài giảng: Unit 9 Natural disasters - Skills 2 - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jsp