Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 2: Making ArrangementsUnit 2: Making Arrangements

1. Write sentences about what these people are going to be. Use the words in the box. (Trang 15-16 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Lan is going to be a dancer.

b. Hoa is going to be a teacher.

c. Tom and John are going to be pilots.

d. Nam is going to be a lawyer.

e. Bob is going to be an actor.

f. Peter is going to be a chef.

g. Loan is going to be an interpreter.

h. Linda is going to be an athlete.

i. Thu is going to be a singer.

Quảng cáo

2. Make up questions for the following statements. Use the words in brackets. (Trang 16-17 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. What are you going to eat?

b. What are you going to see?

c. What is he going to study?

d. What are you going to cook?

e. What are they going to buy?

f. When is he going to have exams?

g. Are you going to have a birthday party?

h. Is she going to go by bus?

i. Are you going to have a meeting on Saturday?

3. Look at the things Ba has prepared for his summer activities and complete the sentences about his plan. (Trang 18 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

This summer Nam's going to listen to music.

a. He's going to play football.

b. He's going to read books.

c. He's going to go swimming.

d. He's going to watch TV.

e. He's going to play chess.

f. He's going to play tennis/ pingpong.

g. He's going to play computer games.

4. Match the sentence in (I) with the appropriate response in (II). (Trang 19 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Db. Ac. Bd. Fe. Ef. C

5. Read each of the following sentences and put I for Intention, P for Prediction. (Trang 19-20 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Ib. Ic. Pd. Ie. P
f. Pg. Ih. Pi. Ij. I
Quảng cáo

6. Complete the sentences, using the appropriate adverbs in the box. (Trang 20 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. upstairsb. downstairsc. there
d. insidee. heref. outside

7. Write sentences about your plan for this summer. You may use the following ideas. (Trang 21 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Gợi ý:

- This summer I'm going to visit my relatives in the countryside.

- This summer I'm going to attend a summer course of English.

- This summer I'm going to help my parents with some work.

- This summer I'm going to go for a picnic with my friends.

- This summer I'm going to play some sports.

- This summer I'm going to read my favourite books.

- This summer I'm going to go to the movies.

- This summer I'm going to listen to music.

8. Put the following words into 3 groups of arts, crafts, and outdoor activities. (Trang 21 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

9. Read the passage and fill in each gap with a suitable word. Circle A, B, C or D. (Trang 22 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. A2. B3. D4. C5. A6. B
7. B8. A9. C10. B11. D12. B
Quảng cáo

10. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 23-24 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Bb. Cc. Cd. Be. Df. B

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 2: Making Arrangements:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-making-arrangements.jsp