Unit 12 lớp 8: WriteUnit 12: A Vacation Abroad

Write (Trang 118 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

(Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.)

Quảng cáo

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) in the USA. The (2) people are friendly and the (3) weather has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4) visited my friend, Sandra Smith and (5) her family. It was (6) lovely/ nice to see them.

I (7) bought lots of souvenirs (8) for the children. Thanh is always complaining about the (9) heaviness of my suitcase.

See you (10) soon.

Love,

Quyen

Quảng cáo

2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about:

(Hãy tưởng tượng em là một du khách du lịch đến thăm một nơi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kể về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:)

- place: name of the place you visit.

- how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

- what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

- who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

- what you see: museums, libraries, parks, zoos, etc.

- what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

Quảng cáo

- nơi chốn: tên nơi em đến thăm.

- cảm nhận của em về con người: thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ, ...

- thời tiết như thế nào: ấm, gió, nắng, ...

- những người em gặp: bạn cũ, thầy cô giáo, hàng xóm, bà con họ hàng, ...

- nơi em đi thăm: viện bảo tàng, thư viện, công viên, sở thú, ...

- những thứ em mua: sách, tranh ảnh, bưu ảnh, ...

Bưu thiếp gợi ý:

Quảng cáo

Dear Tom,

I'm having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Ducky and Donal. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Jerry

Các bài soạn Unit 12 lớp 8: A Vacation Abroad:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-a-vacation-abroad.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên