Unit 8 lớp 8: Getting StartedUnit 8: Country Life and City Life

Getting Started (Trang 72 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thông và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

CityCountryside
noisyquiet/ peaceful tall buildingssmall houses/ cottages kinds of goodsfresh foods kinds of peoplefriendly modernbeautiful views pollutionfresh air entertainmentslack of entertainment forms traffic jameasy travel dangeroussafe

kinds of goods: nhiều loại hàng hóa

traffic jam: tắc đường

lack of entertainment forms: ít phương tiện giải trí

Các bài soạn Unit 8 lớp 8: Country Life and City Life:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-country-life-and-city-life.jsp