Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 86 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 86 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Nhớ - viết bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" (3 khổ thơ cuối).

Trả lời:

Quảng cáo

Học thuộc lòng bài thơ, viết lại 3 khổ thơ cuối bằng cách nhớ lại, rồi viết đúng từng câu chữ và các dấu câu có trong bài. Viết xong đôi chiếu lại với văn bẳn, tự chấm điểm.

Câu 2 (trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2) : Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 87).

Trả lời:

Em chọn các tiếng sau:

a/ "Ở lục địa... sa mạc... xen kẽ"

b/ "Đáy biển... thung lũng..."

Quảng cáo

Xem thêm các bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tuần 27 khác:


nhung-nguoi-qua-cam-tuan-27.jsp