Giải Tin học 11 trang 105 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 11 trang 105 trong Bài 22: Thực hành bài toán sắp xếp Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 11 trang 105.

Giải Tin học 11 trang 105 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Luyện tập 1 trang 105 Tin học 11: Sử dụng thuật toán sắp xếp chọn viết lại chương trình trong Nhiệm vụ 1.

Lời giải:

def selection_sort(arr):

 for i in range(len(arr) - 1):

  min_idx = i

  for j in range(i + 1, len(arr)):

   if arr[j] < arr[min_idx]:

    min_idx = j

  arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]

Quảng cáo

# Đọc dữ liệu từ file kho.inp

with open('kho.inp', 'r') as file:

 lines = file.readlines()

 quantities = [int(line.strip()) for line in lines]

# Sắp xếp danh sách số lượng các mặt hàng theo thứ tự tăng dần

selection_sort(quantities)

# In danh sách số lượng các mặt hàng đã được sắp xếp ra màn hình

print("Danh sách số lượng các mặt hàng sau khi sắp xếp:")

for quantity in quantities:

 print(quantity)

Quảng cáo

Luyện tập 2 trang 105 Tin học 11: Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt viết lại chương trình trong Nhiệm vụ 2.

Lời giải:

def bubble_sort(arr):

 n = len(arr)

 for i in range(n - 1):

  for j in range(0, n - i - 1):

   if arr[j] < arr[j + 1]:

    arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]

# Đọc dữ liệu từ file diem.inp

Quảng cáo

with open('diem.inp', 'r') as file:

 lines = file.readlines()

 scores = [float(line.strip()) for line in lines]

# Sắp xếp danh sách điểm trung bình giảm dần

bubble_sort(scores)

# In danh sách điểm trung bình đã được sắp xếp ra màn hình

print("Danh sách điểm trung bình giảm dần:")

for score in scores:

 print(score)

Vận dụng trang 105 Tin học 11: Một người đi mua hàng với danh sách các mặt hàng cần mua, đơn giá từng mặt hàng và số lượng hàng cần mua được lưu trong tệp văn bản muahang.inp. Hãy sử dụng thuật toán nỗi bọt để sắp xếp các mặt hàng theo thứ tự thành tiền của các mặt hàng tăng dần rồi in ra tên các mặt hàng và thành tiền tương ứng.

Lời giải:

# Đọc dữ liệu từ file muahang.inp

with open('muahang.inp', 'r') as file:

 lines = file.readlines()

 mat_hangs = []

 for line in lines:

  data = line.strip().split(',')

  ten = data[0]

  don_gia = float(data[1])

  so_luong = int(data[2])

  thanh_tien = don_gia * so_luong

  mat_hangs.append((ten, thanh_tien))

# Sắp xếp danh sách các mặt hàng theo thứ tự thành tiền tăng dần

n = len(mat_hangs)

for i in range(n - 1):

 for j in range(0, n - i - 1):

  if mat_hangs[j][1] > mat_hangs[j + 1][1]:

   mat_hangs[j], mat_hangs[j + 1] = mat_hangs[j + 1], mat_hangs[j]

# In danh sách các mặt hàng và thành tiền tương ứng ra màn hình

print("Danh sách các mặt hàng và thành tiền tương ứng:")

for mat_hang in mat_hangs:

 print("Tên mặt hàng: ", mat_hang[0])

 print("Thành tiền: ", mat_hang[1])

 print("-----")

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên