Giải Tin học 11 trang 112 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 11 trang 112 trong Bài 23: Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 11 Định hướng Tin học ứng dụng trang 112.

Giải Tin học 11 trang 112 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Luyện tập 1 trang 112 Tin học lớp 11: Lấy danh sách các bản thu âm với đầy đủ các thông tin, idBanthuam, tenBannhac, ten Theloai, tenNhacsi, tenCasi.

Lời giải:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       tl.tentheloai AS tenTheloai,

       ns.tennhacsi AS tenNhacsi,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai;

Quảng cáo

Luyện tập 2 trang 112 Tin học lớp 11: Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTheloai, tenCasi các bản nhạc của nhạc sĩ Văn Cao.

Lời giải:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       tl.tentheloai AS tenTheloai,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai

WHERE ns.tennhacsi = 'Văn Cao';

Quảng cáo

Luyện tập 3 trang 112 Tin học lớp 11: Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTacgia, tenTheloai các bản nhạc do ca sĩ Lê Dung thể hiện.

Lời giải:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       ns.tennhacsi AS tenTacgia,

       tl.tentheloai AS tenTheloai

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai

WHERE cs.tencasi = 'Lê Dung';

Quảng cáo

Luyện tập 4 trang 112 Tin học lớp 11: Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTacgia, tenCasi các bản nhạc do ca sĩ Lê Dung thể hiện thuộc thể loại Nhạc trữ tình.

Lời giải:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       ns.tennhacsi AS tenTacgia,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai

WHERE cs.tencasi = 'Lê Dung' AND tl.tentheloai = 'Nhạc trữ tình';

Vận dụng trang 112 Tin học lớp 11: Thực hành truy xuất bảng Quận/Huyện qua liên kết với bảng Tỉnh/Thành phố.

Lời giải:

Chúng ta có hai bảng trong cơ sở dữ liệu: "tinhthanhpho" và "quanhuyen". Bảng "tinhthanhpho" chứa thông tin về các tỉnh/thành phố, bao gồm các trường: "id_tinhthanhpho" (khóa chính), "tentinhthanhpho" (tên tỉnh/thành phố), "quocgia" (quốc gia). Bảng "quanhuyen" chứa thông tin về các quận/huyện, bao gồm các trường: "id_quanhuyen" (khóa chính), "tenquanhuyen" (tên quận/huyện), "id_tinhthanhpho" (khóa ngoại liên kết với "id_tinhthanhpho" trong bảng "tinhthanhpho").

Để truy xuất thông tin của quận/huyện kèm theo thông tin của tỉnh/thành phố tương ứng, ta có thể sử dụng truy vấn SQL sau:

SELECT qh.tenquanhuyen AS tenQuanHuyen,

       tp.tentinhthanhpho AS tenTinhThanhPho,

       tp.quocgia AS quocGia

FROM quanhuyen qh

JOIN tinhthanhpho tp ON qh.id_tinhthanhpho = tp.id_tinhthanhpho;

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên