Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 1

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 1

Bài giảng: Bài tập cuối chương 1 - sách Chân trời sáng tạo - Thầy Lý Tuấn (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 1.

Quảng cáo

A. Các câu hỏi trắc nghiệm

Giải Toán 6 trang 45 Tập 1

Giải Toán 6 trang 46 Tập 1

Quảng cáo

B. Bài tập tự luận

Quảng cáo

Giải Toán 6 trang 47 Tập 1

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:


Lý thuyết Ôn tập cuối chương 1 (hay, chi tiết)

1. Tập hợp, phần tử

Một tập hợp (gọi tắt là tập) bao gồm những đối tượng nhất định, những đối tượng đó được gọi là những phần tử của tập hợp mà ta nhắc đến.

Mối quan hệ giữa tập hợp và phần tử: Tập hợp chứa phần tử (nếu có) và phần tử nằm trong tập hợp.

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ.

2. Các kí hiệu tập hợp

- Người ta thường đặt tên cho tập hợp bằng các chữ cái in hoa: A, B, C, D, ... và sử dụng các chữ cái thường a, b, c, ... để kí hiệu cho phần tử.

- Các phần tử của tập hợp được viết trong dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu chấm phẩy dấu “;”. Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

- Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu là x  A, đọc là “x thuộc A”. Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là y  A, đọc là “y không thuộc A”.

3. Các cách cho một tập hợp

Nhận xét. Để cho một tập hợp, thường có hai cách:

• Liệt kê các phần tử của tập hợp.

• Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Ngoài 2 cách cho tập hợp như trên, người ta còn minh họa bằng hình vẽ (Sơ đồ Venn).

4. Tập rỗng

Tập rỗng là tập hợp không có phần tử nào, kí hiệu .

5. Tập hợp N và N*

Các số 0; 1; 2; 3; 4; ... là các số tự nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N , tức là N = {0; 1; 2; 3; ...}.

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*, tức là N* = {1; 2; 3; ...}

Tập hợp N bỏ đi số 0 thì được N*.

Khi cho một số tự nhiên x N*  thì ta hiểu x là số tự nhiên khác 0.


Trắc nghiệm Toán 6 Bài tập cuối chương 1 (có đáp án)

Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5 là:

A. {0;1;2;3;4}

B.{6;7;8;9;10}

C.{1;2;3;4}

D.{1;2;3;4;5}

Câu 2. Số la mã XVII có giá trị là:

A. 7

B. 15

C. 12

D. 17

Câu 3. Cách tính đúng của phép tính 74.73 là:

A. 74.73 = 712

B. 74.73 = 11

B. 74.73 = 147

D. 74.73 = 77

Câu 4. Với x ≠ 0 ta có x8:x2 bằng:

A. x4

B. x6

C. x

D. x10

Câu 5. Chọn câu đúng.

A. 10000 = 103

B. 10200 = 0

C. x.x7 = x7

D. 127:123 = 123

Câu 6. Tập hợp A = {3, 6, 9, 12,..., 150} có số phần tử là:

A. 47

B. 48

C. 50

D. 51

Câu 7. Cho tập hợp A = {x∈N|5 < x < 50, x⋮15}. Các phần tử của A là:

A. A = {15; 30; 45}

B. A = {10, 20, 30, 40}

C. A = {15, 25, 35, 45}

D. A = {15, 30, 45, 46}

Câu 8. Cho tập hợp A = {x∈N|2 < x ≤ 8}. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. 8A

B. Tập hợp A có 6 phần tử

C. 2A

D. Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 8

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Chân trời sáng tạo khác