Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số có đáp án

A. Lý thuyết

1. Phân thức đối.

Hai phân thức được gọi là phân thức đối nếu tổng của chung bằng 0.

Tổng quát: Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

+ Phân thức đối của phân thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp ánLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án.

+ Phân thức đối của phân thứcLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp ánLý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án.

Ví dụ: Tìm phân thức đối của các phân thức sau: Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

+ Phân thức đối của phân thức (x - 1)/(x + 2) là (1 - x)/(x + 2).

+ Phân thức đối của phân thức 1/(2x) là - 1/(2x).

+ Phân thức đối của phân thức (- 2x)/(x + 3) là (2x)/(x + 3).

2. Phép trừ

Muốn trừ phân thức A/B cho phân thức C/D, ta cộng phân thức A/B cho phân thức đối của phân thức C/D.

Ta có thể viết như sau:Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Kết quả của phép trừ A/B cho C/D được gọi là hiệu của A/B và C/D.

Ví dụ: Trừ hai phân thức:Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Lý thuyết: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

   A. 1/(xy)   B. - 1/(xy)

   C. (x - 1)/(xy)   D. (1 - x)/(xy)

Ta có:Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án B.

Bài 2: : Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả ?

   A. 1/2   B. - 1/2.

   C. 1/(10x - 4)   D. - 1/(10x - 4).

Ta có: Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 3: Thức hiện phép trừ phân thứcBài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

   A. - 1/x.   B. 1/(x + 3).

   C. 1/x   D. - 1/(x + 3)

Ta có:Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇒ MTC = 2x( x + 3 )

Khi đó ta có:

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 4: Thực hiện phép tínhBài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là?

   A. 3/(x2 - 1)   B. 3/(1 - x2)

   C. 3   D. -3

Ta có:Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 5: Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là?

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

+Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án ⇒ MTC = - x( 5x + 1 )( 5x - 1 ).

Khi đó ta có:

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có:Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có: Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có:

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có: Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Tham khảo Lý thuyết & Bài tập Toán lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2006 ĐẠT 9-10 LỚP 8

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

499,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

499,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

499,000 VNĐ

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.