Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Quy tắc phép nhân.

Muốn nhân hai phân thức với nhân, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau.

Ta có thể viết như sau:Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ví dụ: Nhân hai phân thứcLý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

Ta có: Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

2. Các tính chất của phép nhân phân thức

Phép nhân phân thức có các tính chất sau:

Giao hoán: Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Kết hợp:Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Phân phối đối với phép cộng:Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ví dụ: Nhân các phân thứcLý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Lý thuyết: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Kết quả của phép tínhBài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là ?

   A. - (3y)/(22x2)   B. (3y)/(22x2)

   C. y/(11x2)   D. - y/(11x2)

Ta có:Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 2: Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 3: Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

   A. 5/2   B. 3/2

   C. -3/2   D. -5/2

Ta có:

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án D.

Bài 4: Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án B.

Bài 5: Rút gọn biểu thứcBài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

   A. (2x3 - 1)/x   B. (1 - 2x3)/x

   C. 1/x   D. - 1/x

Ta có:Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có: Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có: Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài 2: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thứcBài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án với x= 14 và y= -15

Hướng dẫn:

Ta có: Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Với x= 14 và y= -15, ta có:Bài tập: Phép nhân các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Tham khảo Lý thuyết & Bài tập Toán lớp 8 có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 8 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.