Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 8: Phép chia các phân thức đại số có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 8: Phép chia các phân thức đại số có đáp án

A. Lý thuyết

1. Phân thức nghịch đảo.

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Tổng quát:Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là một phân thức khác 0, ta cóLý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án .Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án =1

Do đó ta có:

Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được gọi là phân thức nghịch đảo của phân thứcLý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án .

Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được gọi là phân thức nghịch đảo của phân thứcLý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án .

Ví dụ: Tìm phân thức nghịch đảo của các phân thức sau:Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

+ Phân thức nghịch đảo của phân thức (x + 1)/(x - 2) là (x - 2)/(x + 1).

+ Phân thức nghịch đảo của phân thức (2x)/1 là 1/(2x).

+ Phân thức nghịch đảo của phân thức x - 1 là 1/(x - 1).

2. Phép chia

Quy tắc: Muốn chia phân thức A/B cho phân thức C/D khác 0, ta nhân phân thức A/B với phân thức nghịch đảo của C/D

Ta có thể viết:Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án với C/D ≠ 0

Ví dụ: Chia hai phân thứcLý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Lý thuyết: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Kết quả của phép chiaBài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là ?

   A. 5/(3x2y)   B. - 5/(x2y)

   C. 25/(3x2y)   D. - 25/(3x2y)

Ta có:

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 2: Kết quả của phép tínhBài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là ?

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có: Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 3: Kết quả của phép tínhBài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là ?

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 4: Kết quả của phép tínhBài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 5: Biểu thức Q nào thỏa mãnBài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là?

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án B.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau?

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có:Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có: Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài 2: Tìm biểu thức A, biết rằng:

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có:

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có:

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

= ( x - y )( x + y ) = x2 - y2

Tham khảo Lý thuyết & Bài tập Toán lớp 8 có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 8 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.