Chứng minh đường thẳng song song lớp 8 (cách giải + bài tập)

Bài viết phương pháp giải bài tập Chứng minh đường thẳng song song lớp 8 chương trình sách mới hay, chi tiết với bài tập tự luyện đa dạng giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Chứng minh đường thẳng song song.

Chứng minh đường thẳng song song lớp 8 (cách giải + bài tập)

Quảng cáo

Chứng minh đường thẳng song song

1. Phương pháp giải

* Ta sử dụng định lí Thalès đảo để chứng minh hai đường thẳng song song.

* Định lí Thalès đảo:

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)

Trong hình vẽ, ta có nếu (hoặc hoặc ) thì MN // BC.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Quan sát hình vẽ dưới đây và chứng minh DE // BC.

Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)

Hướng dẫn giải:

Trong tam giác ABC, ta có: ADDB=36=12;AEEC=48=12 .

ADDB=AEEC=12 nên DE // BC (định lí Thalès đảo).

Ví dụ 2. Cho tam giác MNP có MN = 6 cm, MP = 9 cm. Trên cạnh MN, MP lần lượt lấy hai điểm là H và K sao cho MH = 2 cm, MK = 3 cm. Chứng minh HK // NP.

Hướng dẫn giải:

Định lí Thalès trong tam giác

Trong tam giác MNP, ta có: MHMN=26=13;MKMP=39=13 .

MHMN=MKMP=13 nên HK // NP (định lí Thalès đảo).

3. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình vẽ. Chọn khẳng định sai

Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)

A. Nếu thì HK // NP;

B. Nếu thì HK // NP;

C. Nếu thì HK // NP;

D. Nếu thì HK // NP.

Quảng cáo

Bài 2. Cho hình vẽ. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau.

Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)

A. AD // EC;

B. DE // AC;

C. DE // BC;

D. BE // AC.

Bài 3. Cho tam giác ABC có điểm M trên cạnh BC sao cho BC = 4CM. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CNAN=13 . Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa hai đường thẳng AB và MN.

A. AB // MN;

B. AB ⊥ MN;

C. AB cắt MN;

D. Cả B và C đều đúng.

Bài 4. Cho hình vẽ dưới, khẳng định nào sau đây là đúng?

Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)

A. EF // AD;

B. DF // BC;

C. EF // AB;

D. DE // AC.

Bài 5. Cho tam giác ABC. Điểm O nằm trong tam giác. Lấy điểm D trên AO, từ D kẻ DE // AB (E ∈ OB) và DF // AC (F ∈ OC). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. OFFC=OAOD ;

B. OFOC=ODOA ;

C. OEOB=ODOA ;

D. EF // BC.

Quảng cáo

Bài 6. Cho tứ giác MNPQ, gọi K, L lần lượt là trọng tâm của tam giác MNP và NPQ. Khi đó KL song song với đường thẳng nào dưới đây?

A. MP;

B. NM;

C. NQ;

D. MQ.

Bài 7. Cho tam giác ABC, I và K là hai điểm bất kì trên cạnh AB và AC. Từ I kẻ IM // BK (M ∈ AC), từ K kẻ KN // CI (N ∈ AB). Khi đó MN …… BC. Từ thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. vuông góc với;

B. song song với;

C. trùng với;

D. cắt.

Bài 8. Cho hình bên, biết AB = 9 cm, AC = 12 cm, IB = 6 cm, KC = 8 cm. Kết luận nào sau đây là đúng?

Định lí Thalès trong tam giác lớp 8 (cách giải + bài tập)

A. IK ⊥ BC;

B. IK // BC;

C. IK = BC;

D. Cả A, B, C đều sai.

Bài 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Từ điểm D nằm giữa H và C, vẽ DE ⊥ DC (E ∈ AC), DK ⊥ AC (K ∈ AC). Khi đó BE song song với

A. HC;

B. DC;

C. HK;

D. KD.

Quảng cáo

Bài 10. Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Gọi M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên AB, BE, CF, AC. Khẳng định nào sau đây sai?

A. EF // MC;

B. MN // EF;

C. PQ // EF;

D. M, N, P, Q thẳng hàng.

Xem thêm các dạng bài tập Toán 8 sách mới hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên