Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 10 Writing có đáp án

Unit 10: Nature in Danger

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 10 Writing có đáp án

Đề bài Choose the sentence A, B, C or D which in closest in meaning to the printed sentence.

Quảng cáo

Question 1: The children made every effort to please their parents.

A. The children made little effort to please their parents.

B. The children tried their best to please their parents.

C. The parents were pleased with their children's effort.

D. The children made no attempt to please their parents.

Đáp án: B

Giải thích: Những đứa trẻ đã cố gắng hết sức để làm hài lòng cha mẹ.

Question 2: Scientists say forests are being destroyed by air pollution.

A. Scientists blame air pollution for the destruction of forests.

B. Scientists are blamed for destroying forests.

C. Scientists say that there's much air pollution in the forests.

D. Forests are being destroyed by scientists.

Đáp án: A

Giải thích: Các nhà khoa học cho biết rừng đang bị phá hủy do ô nhiễm không khí.

Question 3: I would be very grateful if you could send me the document.

A. I would appreciate your sending me the document.

B. I was very grateful for your document.

C. I'm upset about your not sending me the document.

D. Do not send me the document, please.

Đáp án: A

Giải thích: Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể gửi cho tôi tài liệu.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: 'You should have finished the report by now.' John told his secretary.

A. John reproached his secretary for not having finished the report.

B. John said that his secretary had not finished the report.

C. John reminded his secretary of finishing the report on time.

D. John scolded his secretary for not having finished the report.

Đáp án: D

Giải thích: John mắng thư ký của mình vì đã không hoàn thành báo cáo.

Question 5: That young man is bound to fail in this test.

A. Certainly, that young man will fail in this test.

B. It would be impossible for that young man to fail this test.

C. There is no way that young man can succeed in this test.

D. A and C are correct

Đáp án: D

Giải thích: Chàng trai trẻ đó chắc chắn sẽ thất bại trong bài kiểm tra này.

Question 6: A picture was stolen by art thieves. It was painted by Munch.

A. Stolen by art thieves, a picture was painted by Munch.

B. Painted by Munch, a picture was stolen by art thieves.

C. A picture painted by Munch was stolen by art thieves.

D. All are correct.

Đáp án: C

Giải thích: Một bức tranh được vẽ bởi Munch đã bị đánh cắp bởi những tên trộm nghệ thuật.

Quảng cáo

Question 7: You can see Velazquez in this painting. He is standing in the background

A. Standing in the background, you can see Velazquez in this painting.

B. You can see Velazquez, who is standing in the background, in this painting.

C. You can see Velazquez standing in the background in this painting.

D. Both B and C are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Bạn có thể thấy Velazquez trong bức tranh này. Anh đang đứng ở phía sau.

Question 8: The sculpture represents the biblical King David. It was carved in the early 1500s.

A. The sculpture carved in the early 1500s represents the biblical King David.

B. The sculpture, carved in the early 1500s, represents the biblical King David.

C. Represented the biblical King David, the sculpture was carved in the early 1500s.

D. Being represented the biblical King David, the sculpture was carved in the early 1500s.

Đáp án: A

Giải thích: Tác phẩm điêu khắc, được chạm khắc vào đầu những năm 1500, đại diện cho Vua David trong Kinh thánh.

Question 9: Cats is one of the longest-running musicals in Britain. It was written by Andrew Lloyd Webber.

A. Written by Andrew Lloyd Webber, Cats is one of the longest-running musicals in Britain.

B. Cats, written by Andrew Lloyd Webber, is one of the longest-running musicals in Britain.

C. Cats, one of the longest-running musicals in Britain, was written by Andrew Lloyd Webber.

D. All are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Mèo là một trong những vở nhạc kịch dài nhất ở Anh. Nó được viết bởi Andrew Lloyd Webber.

Question 10: The Matrix was released in 1999. It stars Keanu Reeves.

A. Releasing in 1999, The Matrix stars Keanu Reeves.

B. Released in 1999, The Matrix stars Keanu Reeves.

C. The Matrix released in 1999 stars Keanu Reeves.

D. Both B and C are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Được phát hành vào năm 1999, The Matrix star Keanu Reeves.

Question 11: You will never eat there at the weekend unless you have made a reservation.

A. Let’s make reservation at the weekend to be due of eating there

B. You should have made a reservation if you expected to eat there at the weekend.

C. It is only possible for you to eat there at the weekend if you reserve a table in advance.

D. You may not be able to eat there if you don’t reserve a table at the weekend on purpose.

Đáp án: C

Giải thích: Bạn sẽ không bao giờ ăn ở đó vào cuối tuần trừ khi bạn đã đặt trước.

= Bạn chỉ có thể ăn ở đó vào cuối tuần nếu bạn đặt bàn trước.

Question 12: Only Mary scored high enough to pass this test.

A. Mary was the only person to pass this test.

B. Only on this test was Mary’s score high enough.

C. Mary’s score was barely enough to pass.

D. Mary only passed this test because she scored higher than the others.

Đáp án: A

Giải thích: Chỉ có Mary đạt điểm cao đủ để vượt qua bài kiểm tra này.

= Mary là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra này.

Question 13: The demand was so great. They had to reprint the book immediately.

A. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.

B. The book would be reprinted immediately since the demand was great.

C. They demanded to reprint the book immediately.

D. They demanded that the book be reprinted immediately.

Đáp án: A

Giải thích: Nhu cầu rất lớn. Họ phải tái bản cuốn sách ngay lập tức.

Question 14: He did not work hard. He failed the exam.

A. Unless he had worked hard, he would have failed the exam.

B. Even though he failed the exam, he didn’t work hard.

C. If he had worked hard, he would have passed the exam.

D. However hard he worked, he failed the exam.

Đáp án: C

Giải thích: Cậu ấy ko học chăm. Cậu ấy đã trượt kỳ thi. = Nếu cậu ấy học chăm, cậu ấy đã qua kỳ thi.

Question 15: “I will help you with the housework”, Mai said to me.

A. Mai promised to help me with the housework.

B. Mai asked me to help her with the housework

C. Mai begged to help me with the housework.

D. Mai insisted on helping me with the housework.

Đáp án: A

Giải thích: “Mình sẽ giúp cậu làm việc nhà”, Mai nói với tôi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-nature-in-danger.jsp

2004 - Toán Lý Hóa