Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 12 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 12: The ASIAN Games

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 12 Vocabulary and Grammar có đáp án

Đề bài Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Quảng cáo

Question 1: Could you please provide us ……………..some more modern equipment?

A. for

B. by

C. in

D. with

Đáp án: D

Giải thích: Provide sb with st (cung cấp cho ai cái gì)

Dịch: Bạn có thể vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thiết bị hiện đại hơn?

Question 2: I would like to send these letters …………………..air mail.

A. in

B. with

C. by

D. over

Đáp án: C

Giải thích: Dùng giới từ “by” chỉ phương thức

Dịch: Tôi muốn gửi những bức thư này bằng đường hàng không.

Question 3: How far is your house ………….the city center?

A. in

B. for

C. at

D. from

Đáp án: D

Giải thích: Nhà bạn cách trung tâm thành phố bao xa?

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: ……………fax transmission is commonly used in most offices.

A. A

B. An

C.The

D. x

Đáp án: D

Giải thích: Danh từ không đếm được và không xác định nên không cần mạo từ

Dịch: Truyền fax thường được sử dụng trong hầu hết các văn phòng.

Question 5: Express Money Transfer is one of the quickest ways ……..help us to send money.

A. who

B. whose

C. when

D. that

Đáp án: D

Giải thích: Chuyển tiền nhanh là một trong những cách nhanh nhất giúp chúng tôi gửi tiền.

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions.

Question 6: The balance and harmonious blending of various elements contribute to Taj Mahal's unique beauty.

A. successful

B. agreeable

C. tasteful

D. fitting

Đáp án: B

Giải thích: Harmonious = agreeable (được đồng ý)

Quảng cáo

Question 7: My Son Sanctuary is a large complex of religious relics comprising more than 70 architectural works such as towers, temples, and tombs.

A. royal

B. precious

C. holy

D. valuable

Đáp án: C

Giải thích: Religious = holy (thuộc về thánh, thuộc về tôn giáo)

Question 8: In addition to exploring the caves and grottos, and seeing its flora and fauna, visitors can also enjoy mountain climbing.

A. flowers and plants

B. plants and animals

C. plants and vegetation

D. flowers and grass

Đáp án: B

Giải thích: Flora and fauna = plants and animals (thực vật và động vật)

Question 9: Ha Long Bay has attracted millions of visitors who come to enjoy its breathtaking views and experience other activities.

A. unbreathable

B. heartbreaking

C. awe-inspiring

D. unforgettable

Đáp án: C

Giải thích: Breathtaking = awe-inspiring (đẹp đến nghẹt thở)

Question 10: They can enjoy the -comfort and elegance of five-star hotels and luxury cruise ships.

A. style

B. convenience

C. standard

D. grace

Đáp án: D

Giải thích: Elegance = Grace (sự thanh lịch)

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 11: Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact.

A. in perfection

B. in ruins

C. in chaos

D. in completion

Đáp án: B

Giải thích: Intact (không suy chuyển) >< in ruins (hoàn toàn đổ nát)

Question 12: Tourists can do and see a lot in Ha Long Bay at a reasonable price.

A. inexpensive

B. affordable

C. cheap

D. exorbitant

Đáp án: D

Giải thích: Reasonable (hợp lí) >< exorbitant (đắt cắt cổ)

Question 13: The major stone sections of the Citadel of the Ho Dynasty remain intact thanks to the unique construction techniques.

A. special

B. common

C. excellent

D. ancient

Đáp án: B

Giải thích: Unique (độc nhất) >< common (phổ thông)

Question 14: The Imperial Citadel of Thang Long was first built during the Ly Dynasty and then expanded by subsequent dynasties.

A. following

B. successive

C. preceding

D. next

Đáp án: C

Giải thích: Subsequent (đến sau) >< preceding (trước)

Question 15: Visitors with more abundant travel budgets can enjoy the comfort of five-star hotels and luxury cruise ships.

A. huge

B. plentiful

C. mean

D. tight

Đáp án: D

Giải thích: Abundant (dồi dào) >< tight (chặt)

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-the-asian-games.jsp

2004 - Toán Lý Hóa