Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 16 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 16: The Wonders of the World

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 16 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1:

A. scholar

B. technique

C. archaeology

D. achievement

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /k/. Đáp án D phát âm là /tʃ/

Question 2:

A. ancient

B. concern

C. associate

D. special

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /s/

Question 3:

A. itinerary

B. abundant

C. elegance

D. landscape

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /ei/

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4:

A. tomb

B. dome

C. mosaic

D. poetic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /o/

Question 5:

A. numerous

B. luxury

C. perfume

D. monument

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, A, C phát âm là /ju:/. Đáp án B phát âm là /ə/

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6:

A. archaeology

B. itinerary

C. unforgettable

D. authenticity

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 2.

Quảng cáo

Question 7:

A. magnificent

B. associate

C. mausoleum

D. harmonious

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, D, B trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 3.

Question 8:

A. religious

B. masterpiece

C. prestigious

D. abundant

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 9:

A. intact

B. nightlife

C. relic

D. complex

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10:

A. cultural

B. heritage

C. memory

D. represent

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 11:

A. committee

B. impatient

C. employee

D. refugee

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3

Question 12:

A. familiar

B. impatient

C. uncertain

D. arrogant

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 13:

A. respectable

B. occasional

C. kindergarten

D. affectionate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 14:

A. humanism

B. objectively

C. philosophy

D. forgettable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 15:

A. stimulate

B. surgical

C. already

D. measurement

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-16-the-wonders-of-the-world.jsp

2004 - Toán Lý Hóa