Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 4: Volunteer Work

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Quảng cáo

Question 1:

A. guarantee

B. inhibit

C. illegal

D. invader

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 2:

A. national

B. beautiful

C. chemical

D. disaster

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 3:

A. inflation

B. instruction

C. efficient

D. influence

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4:

A. attitude

B. envelope

C. reluctant

D. regular

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 5:

A. occasion

B. occurence

C. occupy

D. remember

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 6:

A. financial

B. competent

C. commitment

D. commercial

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1

Quảng cáo

Question 7:

A. genuine

B. kangaroo

C. generous

D. fortunate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 3.

Question 8:

A. incredible

B. wilderness

C. survival

D. policeman

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 9:

A. opponent

B. horizon

C. synchronized

D. canoe

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 10:

A. applicant

B. acacia

C. eternal

D. outstanding

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 11:

A. voluntary

B. orphanage

C. comfortable

D. advantage

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 12:

A. overcorne

B. participate

C. volunteer

D. understand

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13:

A. museum

B. disaster

C. literacy

D. minority

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 14:

A. support

B. suffer

C. suggest

D. succeed

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 15:

A. handicapped

B. campaign

C. performance

D. donation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-volunteer-work.jsp

2004 - Toán Lý Hóa