Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 1 (có đáp án): Reading

Unit 1: My new school

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 1 (có đáp án): Reading

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Quảng cáo

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) Ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry and English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1:

A. is

B. are

C. am

D. be

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu ở thời hiện tại đơn với chủ ngữ số ít

Dịch: Johnson là một học sinh.

Question 2:

A. in

B. on

C. at

D. from

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường THCS Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.

Quảng cáo

Question 3:

A. left

B. leave

C. is leaving

D. leaves

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Câu chia ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến nơi nào

Dịch: Cậu ấy thường rời nhà đi học lúc 6:30 sáng.

Question 4:

A. at

B. to

C. for

D. on

Chọn đáp án: A

Giải thích:

At + giờ: vào lúc mấy giờ

Dịch: Cậu ấy thường rời nhà đi học lúc 6:30 sáng.

Question 5:

A. also

B. quite

C. much

D. well

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Quite near: khá gần

Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 6:

A. yet

B. for

C. so

D. but

Chọn đáp án: C

Giải thích:

So: nên, vì thế

Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường, vì thế cậu ấy thường đi bộ với một vài người bạn.

Question 7:

A. is driving

B. drive

C. drives

D. driving

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang đưa cậu ấy đến trường.

Question 8:

A. Before

B. After

C. During

D. When

Chọn đáp án: B

Giải thích:

After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sân thể chất.

Choose the letter A, B, C or D to answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my bike because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. a teacher

B. a farmer

C. a student

D. a driver

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một học sinh.

Question 10: How old is she?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.

Question 11: What time does she get up in the morning?

A. half past five

B. five forty-five

C. a quarter to six

D. six o’clock

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”

Dịch: Mỗi sáng tôi dậy lúc 5:30.

Question 12: How is she getting to school today?

A. on foot

B. by bike

C. by car

D. by bus

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “… today I ride my bike…”

Dịch: …hôm nay tôi đi xe đạp…

Question 13: What subjects does she like?

A. Geography

B. Literature

C. English

D. Both B & C

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Dựa vào câu: “I love English so much.”

Dịch: Tôi yêu tiếng Anh lắm.

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: Trường học của tôi không xa khỏi nhà tôi.

Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is

B. No, he doesn’t

C. No, he don’t

D. Yes, he does

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “I want to attend my English class after school.”

Dịch: Tôi muốn tham gia lớp tiếng Anh sau giờ học.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-my-new-school.jsp