Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 1 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 1: My new school

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 1 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

Quảng cáo

A. playing

B. doing

C. studying

D. having

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi thường dành cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.

Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. have

B. is having

C. has

D. had

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda có tiết tiếng Anh vào thứ 3, 5 và 6 mỗi tuần.

Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative

B. reserved

C. active

D. confident

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé khá nhút nhát. Cô không nói nhiều khi gặp bạn mới.

Quảng cáo

Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. on

B. behind

C. between

D. under

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: ở giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó ở giữa cái bàn và giá sách.

Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish

B. finishing

C. finished

D. finishes

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại đơn do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm xong bài tập về nhà lúc 8 giờ tối.

Question 6: There ____________ two pencils on the desk.

A. are

B. is

C. was

D. being

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: Có 2 chiếc bút chì trên bàn học.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. have

B. talk

C. play

D. do

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Cấu trúc “do physical exercise”: tập thể dục

Dịch: Bạn nên tập thể dục thường xuyên.

Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do

B. Is/do

C. Does/doing

D. Is/does

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu hỏi nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: Có phải Bobby thường làm thí nghiệm vật lý sau giờ học không?

Question 9: We _________ to the judo club twice a month.

A. go

B. have

C. make

D. take

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Cụm từ “go to the judo club” đi đến câu lạc bộ judo

Dịch: Chúng tôi đến câu lạc bộ judo 2 lần mỗi tháng.

Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. explain

B. is explaining

C. explains

D. to explain

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho chúng mình đấy.

Question 11: – What do you do in your free time? – I always ________ books in my free time.

A. is reading

B. to read

C. reads

D. read

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại đơn vì có trạng từ “always”

Dịch: – Lúc rảnh cậu làm gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.

Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. the tallest

B. tall than

C. taller

D. the taller

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu so sánh nhất

Dịch: Peter là bạn cao nhất lớp mình.

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. ride

B. is riding

C. rides

D. to ride

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì có trạng từ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe đến trường.

Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. visiting

B. visit

C. to visit

D. to visiting

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Cấu trúc “enjoy + Ving”: thích làm gì

Dịch: Tớ thích thăm bà vào kì nghỉ hè.

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. so

B. such

C. enough

D. too

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Cấu trúc “be too adj (for sb) to V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ mới này quá khó nên tớ chả học được.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-my-new-school.jsp