Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 11 (có đáp án): Reading

Unit 11: Our greener world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 11 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Good morning, I’m Alex. And today I will talk about recycling. Recycling has a lot of advantages. Firstly, it saves the environment. Instead of cutting more trees to produce paper, we can use recycled papers. Secondly, recycling also saves energy. Thirdly, recycling helps reducing global warming and reduce pollution. Finally, recycling helps saving money. Recycled articles cost less than new ones. In conclusion, using recycled product is environmentally-friendly and money-saving. Therefore, we should put plastic bottles in recycling bins and buy recycled products.

Question 1: Recycling has a lot of benefits.

A. True

B. False

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “Recycling has a lot of advantages.”.

Dịch: Tái chế có rất nhiều lợi ích.

Question 2: The first reason is recycling preserves the environment.

A. True

B. False

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “Firstly, it saves the environment.”.

Dịch: Đầu tiên, nó báo vệ môi trường.

Question 3: Recycling wastes energy.

A. True

B. False

Quảng cáo

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “Secondly, recycling also saves energy.”.

Dịch: Thứ hai, tái chế tiết kiệm năng lượng.

Question 4: Recycling pollutes the environment.

A. True

B. False

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “Thirdly, recycling helps reducing global warming and reduce pollution.”.

Dịch: Thứ ba, tái chế giúp giảm nóng lên toàn cầu và giảm ô nhiễm.

Question 5: Recycling is both environmentally-friendly and money-saving.

A. True

B. False

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “In conclusion, using recycled products is environmentally-friendly and money-saving.”.

Dịch: Nói tóm lại, dùng các sản phẩm tái chế thì thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Air pollution is one of _________ (6) problems of the current time all over the world. There ___________ (7) a lot of reasons for this pollution. First of all, the release of air pollutants such as smog and solid materials cause air pollution and health issues ___________ (8) human. ___________ (9) dirty wastes in big cities are polluting the whole atmospheric air. Thirdly, motor vehicles are releasing polluted gases contributing to the air pollution. Finally, some natural ________ (10) like dust, soil particles, and natural gases are also the source of air pollution.

Question 6:

A. serious

B. more serious

C. the most serious

D. serious than

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc “one of the most + Ns”: một trong những

Dịch: Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề của thời đại hiện nay trên khắp thế giới.

Question 7:

A. are

B. is

C. being

D. be

Chọn đáp án: A

Giải thích:

there are + Ns: có

Dịch: Có nhiều lý do cho sự ô nhiễm này.

Question 8:

A. in

B. of

C. to

D. with

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc “cause st to sb”: gây ra cái gì cho ai

Dịch: Đầu tiên, sự thải ra các chất gây ô nhiễm không khí như sương khói, và chất thải rắn gây ra ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khoẻ cho con người.

Question 9:

A. Thirdly

B. Secondly

C. Fourthly

D. fifthly

Chọn đáp án: B

Giải thích:

theo trình tự mạch văn, sau “first of all” là “secondly”

Dịch: Thứ hai, rác thải ở các thành phố lớn đang làm ô nhiểm cả hệ khí quyển.

Question 10:

A. pollutes

B. pollutions

C. pollutants

D. polluting

Chọn đáp án: C

Giải thích:

pollutants: chất bẩn, chất gây ô nhiễm

Dịch: Cuối cùng, các chất gây ô nhiễm tự nhiên như bụi, các chất có trong đất, hay khí tự nhiên cũng là nguyên nhây gây ô nhiễm không khí.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Glass is a wonderful substance. It can be recycled over and over again. The good thing about glass recycling is that the glass retains its quality. Imagine how many bottles of soda, juice and glass jars are used daily. If we simply throw them away, the environment will suffer greatly. There are many advantages of glass recycling. The first thing is that glass recycling reduces industrial pollution. Reducing industrial pollution benefits not only the environment but also the entire ecosystem. Another benefit is the recycling of glass conserves natural resources. Recycling glass saves on the need to obtain more materials to make new glass; therefore, they save existing natural resources.

Question 11: Can glass be recycled many times?

A. Yes, it can

B. Yes, it will

C. No, it can’t

D. No, it won’t

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “It can be recycled over and over again.”.

Dịch: Nó có thể được tái chế nhiều lần.

Question 12: What is the good point of glass recycling?

A. The glass retains its quality

B. The glass breaks

C. The glass disappears

D. The glass reduced its quality

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “The good thing about glass recycling is that the glass retains its quality.”.

Dịch: Điểm cộng của tái chế thuỷ tinh là thuỷ tinh không bị mai một chất lượng.

Question 13: What are the advantages of glass recycling?

A. It reduces industrial pollution

B. It conserves natural resources

C. It is convenient

D. Both A&B

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Dựa vào câu: “The first thing is that glass recycling reduces industrial pollution… Another benefit is the recycling of glass conserves natural resources.”.

Dịch: Điều đầu tiên là tái chế thuỷ tinh làm giảm ô nhiểm công nghiệp… Một lợi ích nữa là tái chế thuỷ tinh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Question 14: What do reducing industrial pollution benefit?

A. both the environment and ecosystem

B. either the environment or ecosystem

C. neither the environment nor ecosystem

D. whether the environment or ecosystem

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “Reducing industrial pollution benefits not only the environment but also the entire ecosystem.”.

Dịch: Giảm ô nhiễm công nghiệp có lợi cho cả môi trường và cả hệ sinh thái.

Question 15: Why does recycling glass save existing natural resources?

A. Because it saves materials.

B. Because it saves new glass.

C. Because it saves environment.

D. Because it saves recycling glass.

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “Recycling glass saves on the need to obtain more materials to make new glass; therefore, they save existing natural resources.”.

Dịch: Thuỷ tinh tái chế làm giảm nhu cầu lấy thêm nguyên liệu để làm thuỷ tinh mới, nhờ đó bảo vệ được các tài nguyên thiên nhiên.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-our-greener-world.jsp