Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 11 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 11: Our greener world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 11 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: If we continue to deforest, our earth ___________ polluted.

Quảng cáo

A. be

B. is

C. will be

D. was

Chọn đáp án: C

Giải thích:

câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Nếu chúng ta tiếp tục chặt phá rừng, trái đất sẽ bị ô nhiễm.

Question 2: Do you know what ___________ water pollution?

A. caused

B. causing

C. to cause

D. causes

Chọn đáp án: D

Giải thích:

từ để hỏi + động từ số ít, câu chia ở thời hiện tại đơn.

Dịch: Bạn có biết cái gì gây ra ô nhiễm nguồn nước không?

Question 3: We ___________ a survey to know more about recycling.

Quảng cáo

A. make

B. do

C. have

D. get

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cụm từ “do a survey”: làm cuộc khảo sát

Dịch: Chúng tôi làm cuộc khảo sát để biết thêm về tái chế.

Question 4: You should put rubbish in the recycling ___________.

A. bin

B. sea

C. soil

D. air

Chọn đáp án: A

Giải thích:

recycling bin: thùng rác

Dịch: Bạn nên bỏ rác vào thùng rác.

Question 5: Charities raise money for people who are ___________ need.

A. in

B. on

C. at

D. for

Chọn đáp án: A

Giải thích:

be in need: thiếu thốn, cần giúp đỡ

Dịch: Tổ chức từ thiện quyên góp tiền cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Question 6: We will save the environment if we ___________ plastic.

A. reuses

B. reuse

C. reusing

D. reused

Chọn đáp án: B

Giải thích:

câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Chúng ta sẽ bảo vệ môi trường nếu chúng ta tái sử dụng chai nhựa.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 7: They are using leaves __________ food.

A. wrap

B. to wrap

C. wrapping

D. will wrap

Chọn đáp án: B

Giải thích:

to V chỉ mục đích

Dịch: Họ đng dùng lá để gói đồ ăn.

Question 8: We are trying to __________ the president to the party.

A. pollute

B. exchange

C. invite

D. cause

Chọn đáp án: C

Giải thích:

invite sb to sw: mời ai đến đâu

Dịch: Chúng tôi đang cố gắng mời chủ tịch đến dự bữa tiệc.

Question 9: Why don’t we __________ old school objects for candies?

A. swap

B. raise

C. wrap

D. recycle

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cấu trúc “swap st for st”: đổi cái gì lấy cái gì

Cấu trúc rủ rê, gợi ý: “why don’t we + V?”

Dịch: Tại sao chúng ta không đổi đồ dùng học tập cũ lấy kẹo nhỉ?

Question 10: Water is used to generate __________.

A. pollution

B. electricity

C. money

D. deforestation

Chọn đáp án: B

Giải thích:

electricity: điện

Dịch: Nước được sử dụng để tạo ra điện

Question 11: If students recycle and use recycled materials, they will save _________.

A. energy

B. food

C. water

D. soil

Chọn đáp án: A

Giải thích: energy: năng lượng

Dịch: Nếu học sinh tái chế và dùng các vật dụng tái chế, chúng sẽ bảo vệ được môi trường.

Question 12: Let’s reduce the __________ of deforestation.

A. environment

B. polluted

C. effect

D. disappear

Chọn đáp án: C

Giải thích: effect: hậu quả

Dịch: Hãy cùng làm giảm hậu quả của nạn chặt phá rừng.

Question 13: They use ________ plastic bottles to keep water.

A. refillable

B. natural

C. polluting

D. charitable

Chọn đáp án: A

Giải thích:

refillable: có thể làm đầy lại được

Dịch: Họ dùng chai nhựa có thể tái làm đầy để giữ nước.

Question 14: We can find noise pollution __________ most cities.

A. of

B. on

C. to

D. in

Chọn đáp án: D

Giải thích: in: ở trong

Dịch: Chúng ta có thể tìm thấy ô nhiễm tiếng ồn ở hầu hết các thành phố.

Question 15: If you turn _________ the lights when you don’t use it, you will save electricity.

A. on

B. off

C. up

D. down

Chọn đáp án: B

Giải thích: turn off: tắt

Dịch: Nếu bạn tắt đèn khi không dùng, bạn sẽ tiết kiệm năng lượng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-our-greener-world.jsp