Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 2: At school

Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. clock     B. mock     C. close     D. fox

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án phát âm là / əʊ / các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 2: A. old     B. come     C. close     D. open

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: A. spell     B. school     C. sugar     D. student

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là / ʃ / các đáp án còn lại phát âm là / s /

Question 4: A. live     B. kid     C. kitchen     D. kite

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là / aɪ / các đáp án còn lại phát âm là / ɪ /

Question 5: A. cartoon     B. door     C. classroom     D. moon

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là / ɔː / các đáp án còn lại phát âm là / uː /

Question 6: A. pens     B. books     C. clocks     D. cooks

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / z / các đáp án còn lại phát âm là / s /

Question 7: A. rises     B. houses     C. boses     D. increases

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là / z ɪ z/ các đáp án còn lại phát âm là / s ɪ z /

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. ruler     B. pencil     C. eraser     D. student

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. goodbye     B. classroom     C. basket     D. pupil

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. open     B. afternoon     C. window     D. coffee

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. eleven     B. eraser     C. ruler     D. eighteen

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. teacher     B. student     C. mathematics     D. physics

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. city     B. schoolgirl     C. computer     D. water

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. mobile     B. morning     C. evening     D. sixteen

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. hello     B. chemistry     C. biology     D. eleven

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-at-home.jsp