Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 4 (có đáp án): Reading

Unit 4: Big or small

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 4 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Dear Minh,

Let’s meet on Sunday evening at Lau coffee on Tran Quoc Hoan street. There’s a post office on the corner of the street. The café is next to the post office. There’s a cinema opposite the café so we can see a film after we have coffee.

To get to the café, take bus number 49 to Tran Hung Dao street. Get off the bus stop in front of a park. Go along the street until you get to the traffic lights and then turn right. Take the first turning on your right. Go straight ahead- just about 500 meters and it’s on your left.

See you there!

Vy

Question 1: Minh and Vy will meet at a coffee shop

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Let’s meet on Sunday evening at Lau coffee on Tran Quoc Hoan street”.

Dịch: Bọn mình hãy gặp nhau vào chiều chủ nhật ở Lau coffee đường Trần Quốc Hoàn nhé.

Question 2: There’s a cinema behind the café

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “There’s a cinema opposite the café so we can see a film after we have coffee.”

Dịch: Có một rạp chiếu phim ở đối diện quán café do đó chúng mình có thể xem phim sau khi uống café.

Quảng cáo

Question 3: Minh needs to take the bus number 10 to get the coffee shop.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “To get to the café, take bus number 49 to Tran Hung Dao street”.

Dịch: Để tới quán café, hãy bắt xe bus 49 để tới đường Trần Hưng Đạo

Question 4: Minh will get off the bus in front of a park.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Get off the bus stop in front of a park”.

Dịch: Xuống điểm xe bus ở trước một công viên.

Question 5: After going straight ahead-just about 500 meters, the café is on the right.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Go straight ahead- just about 500 meters and it’s on your left”.

Dịch: Đi thẳng khoảng 500 m, quán café sẽ ở bên trái của bạn.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Thu Phuong is a ……..(6)………..of Chu Van An primary school. She is 12. She is …….(7)…… grade 6, class 6B. Her school is very a big school in Hai Phong. It has 5 floors with over 30 classrooms. ……..(8)………. are 45 students in each class. Her classroom is ….(9)…. the third floor. It's a big, clean and bright room. It has two doors …..(10)……… four windows. Phuong loves her school very much

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 6: A. teacher     B pupil     C. nurse     D. engineer

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào bài đọc có thể suy ra Phương là học sinh.

Dịch: Thu Phương là một học sinh trường tiểu học Chu Văn An.

Question 7: A. on     B. at     C. in     D. under

Đáp án: C

Giải thích: “In grade+ số lượng”: Ở lớp …

Dịch: Cô ấy đang học lớp 6.

Question 8: A. These     B. There     C. That     D. They

Đáp án: B

Giải thích: “There are+ N số nhiều”: Có…

Dịch: Có 45 học sinh ở mỗi lớp.

Question 9: A. at     B. in    C. next to     D. on

Đáp án: D

Giải thích: “on the …. floor”: Ở tầng bao nhiêu

Dịch: Lớp học của cô ấy ở tầng 3.

Question 10: A. between     B. as well     C. and     D. along

Đáp án: C

Giải thích: A and B: A và B

Dịch: Lớp tôi có 2 cửa ra vào và 4 cửa sổ.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Nga lives in the city. Every morning she gets up at 6. 30. She brushes her teeth. She washes her face. She has a big breakfast. Then she gets dressed. She goes to school at 6:30. She is in grade 6. Her classroom is on the second floor. It is very big. There are 42 students in her class. She loves her friends and teachers very much.

Question 11: Where does Nga live?

A. She lives in the urban areas.     B. She lives in the countryside.

C. She lives in a beautiful house.     D. She lives in a poor hometown.

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Nga lives in the city”.

Dịch: Nga sống ở thành phố.

Question 12: What time does she leave home for school?

A. A quarter to seven

B. A quarter past six

C Half past six

D. Six fifteen

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “She goes to school at 6:30”.

Dịch: Cô ấy đến trường vào lúc 6:30.

Question 13: Where is her classroom?

A. On the third floor     B. On the second floor

C. On the first floor     D. On the fourth floor

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Her classroom is on the second floor”.

Dịch: Lớp học của cô ấy ở trên tầng 2.

Question 14: How many students are there in her class?

A. forty students

B. thirty students

C. fifteen students

D. forty two students

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “There are 42 students in her class”.

Dịch: Có 42 học sinh ở lớp của cô ấy.

Question 15: How does she feel about her friends and teachers?

A. She really hates them.     B. She doesn’t have many friends at school.

C. She really loves them.     D. She doesn’t feel anything

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “She loves her friends and teachers very much.”

Dịch: Cô ấy rất yêu quý bạn bè và thầy cô.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-big-or-small.jsp