Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian

Với tóm tắt lý thuyết Vật Lí lớp 10 Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Vật Lí 10.

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian

I. Gia tốc

Quảng cáo

- Gia tốc là độ thay đổi vận tốc trong một đơn vị thời gian

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 1)

Biểu diễn bằng kí hiệu: a=ΔvΔt ( Δv là độ thay đổi vận tốc trong khoảng thời gian Δt ).

- Gia tốc là đại lượng vectơ nên khi xác định cần xác định cả độ lớn và hướng của nó. Đơn vị m/s2.

- Gia tốc như trên là gia tốc trung bình. Nếu khoảng thời gian rất nhỏ thì gia tốc được gọi là gia tốc tức thời.

- Nếu xét trong khoảng thời gian Δt , vật chuyển động thẳng, vận tốc thay đổi từ v1 đến v2 thì giá trị gia tốc là: a=v2v1Δt

II. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng

Ta có thể biểu diễn tốc độ thay đổi vận tốc của một vật chuyển động bằng cách vẽ đồ thị vận tốc -thời gian.

Quảng cáo


Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 2)

- Độ dốc của đồ thị vận tốc – thời gian có giá trị bằng gia tốc của chuyển động.

- Độ dốc càng lớn, gia tốc càng lớn. Nếu độ dốc là âm và vật đang chuyển động với vận tốc theo chiều được quy ước là dương thì gia tốc của vật mang giá trị âm, nghĩa là vật đang chuyển động chậm dần.

Vật chuyển động thẳng đều, độ dốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 3)

Vật chuyển động ngược chiều dương đã chọn, độ dốc âm (chuyển động chậm dần)

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 4)

Vật chuyển động nhanh dần với gia tốc không đổi, độ dốc dương

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 5)

III. Tính gia tốc và độ dịch chuyển từ đồ thị vận tốc – thời gian

Quảng cáo

1. Tính gia tốc từ đồ thị vận tốc – thời gian

Gia tốc là đại lượng vectơ, được xác định bằng độ thay đổi vận tốc trong một đơn vị thời gian.

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 6)

Công thức tính gia tốc từ đồ thị: a=ΔvΔt ( Δv là độ thay đổi vận tốc trong khoảng thời gian Δt ).

2. Tính độ dịch chuyển từ đồ thị vận tốc – thời gian

Độ lớn độ dịch chuyển = diện tích dưới đồ thị vận tốc - thời gian

Ví dụ: Chuyển động thẳng với vận tốc không đổi

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 7)

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng với vận tốc không đổi. Độ dịch chuyển là diện tích vùng màu xanh.

Ví dụ: Chuyển động thẳng với vận tốc biến đổi đều

Lý thuyết Vật Lí 10 Cánh diều Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc, thời gian (ảnh 8)

Quảng cáo

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng với vận tốc thay đổi. Độ dịch chuyển là diện tích vùng màu vàng.

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Vật Lí lớp 10 Cánh diều hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác