Trắc nghiệm Tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu chọn lọc, có đáp ánCâu 1. Tính điện trở tương đương của mạch điện biết: R1 = 1Ω, R2 = 2,4 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = 5 Ω, R5 = 3Ω.

Quảng cáo
Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    A. 0,8 Ω.              B. 1,2 Ω.

    C. 0,6 Ω.              D. 1,5 Ω.

    + Vì R4 và R5 mắc nối tiếp nên ta có: R45 = R4 + R5 = 8 Ω

    + Vì R3 mắc song song với R45 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Vì R2 mắc nối tiếp với R3-45 nên: R2-3-45 = R2 + R3-45 = 4Ω

    + Do R1 mắc song song với R2-3-45 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    Chọn A.

Câu 2. Tính điện trở tương đương của mạch điện biết: R1 = 1Ω, R2 = R3 = 2Ω, R4 = 0,8Ω.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    A. 2,2 Ω.             B. 0,8 Ω.

    C. 0,7 Ω.             D. 2 Ω.

    + Vì R1 mắc nối tiếp với R2 nên: R12 = R1 + R2 = 3Ω

    + Vì R12 mắc song song với R3 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + R4 mắc nối tiếp với R12-3 nên: R = R4 + R12-3 = 0,8 + 1,2 = 2Ω. Chọn D.

Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 15Ω, R2 = R3 = R4 = 10Ω, RA = 0. Tìm RAB.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    A. 7,5 Ω.              B. 8 Ω.

    C. 8,5 Ω.              D. 9 Ω.

    Gọi C là giao điểm của (R1, R3, RA), D là giao điểm của (R2, R3, R4)

    Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên B và C có cùng điện thế → chập C và B lại.

    Mạch điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    Ta có: [R2 nt (R3 // R4)] // R1

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    Chọn A.

Quảng cáo

Câu 4. Phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở loại 5Ω để mắc thành mạch điện có điện trở 8Ω. Vẽ sơ đồ cách mắc.

    + Để có điện trở 8Ω phải mắc nối tiếp điện trở 5Ω với điện trở X sao cho: 5 + X = 8 ⇒ X = 3 Ω

    + Để có điện trở X = 3Ω phải mắc song song điện trở 5Ω với điện trở Y sao cho:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Để có điện trở Y = 7,5Ω phải mắc nối tiếp điện trở 5Ω với điện trở Z sao cho: 5 + Z = Y ⇔ 5 + Z = 7,5Ω ⇒ Z = 2,5Ω

    + Để có điện trở Z = 2,5Ω phải mắc song song điện trở 5Ω với điện trở T sao cho:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    Vậy số điện trở tối thiếu là 5 điện trở.

Câu 5. Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 22,5Ω, R2 = 12Ω, R3 = 5Ω, R4 = 15Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Vì R3 và R4 mắc nối tiếp nên ta có: R34 = R3 + R4 = 20Ω

    + Vì R2 mắc song song với R34 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Vì R1 mắc nối tiếp với R234 nên: R = R1 + R234 = 7,5 + 22,5 = 30Ω

Câu 6. Có một số điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị R = 12Ω. Tìm số điện trở ít nhất và cách mắc để có điện trở tương đương bằng 7,5Ω.

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Để có điện trở 7,5Ω phải mắc song song với điện trở 12Ω một điện trở X mà:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Để có điện trở 20Ω phải mắc nối tiếp với điện trở 12Ω một điện trở Y mà: Y + 12 = 20 ⇒ Y = 8Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Để có điện trở 8Ω phải mắc song song với điện trở 12Ω một điện trở Z mà:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

    + Để có điện trở 24Ω phải mắc nối tiếp với điện trở 12Ω một điện trở 12Ω nữa.

    Vậy: Số điện trở tối thiểu là 5 điện trở và được mắc như bên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


dinh-luat-om-cho-doan-mach-chi-co-dien-tro-r.jsp


2004 - Toán Lý Hóa