Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân trang 100, 101, 102 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 100

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 100 Luyện tập, thực hành 1: Mỗi bạn viết một số thập phân rồi đố bạn khác đọc, nêu phần nguyên, phần thập phân. Chọn 4 số thập phân nhóm em vừa viết rồi xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

• Số thập phân em vừa viết là ................; phần nguyên là ....................; phần thập phân là .....................

• Bốn số thập phân nhóm em vừa viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

.......................................................................................................

Lời giải

• Số thập phân em vừa viết là 0,2.; phần nguyên là 0; phần thập phân là 2.

• Bốn số thập phân nhóm em vừa viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

0,125; 0,2; 1,04; 50,6.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 100 Luyện tập, thực hành 2: a) Viết lại các số sau thành số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân mà không làm thay đổi giá trị:

2,510 = ........                 0,3 = .........           7 = .........              0,0800 = ........

                             0,6900 = .........                         1,0900 = ..........

b) Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Lời giải

a)

2,51

0,30

7,00

0,08

0,69

1,09

b)

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 100 Luyện tập, thực hành 3: a) >; <; =?

0,89  .....  0,089

62,7  .....  62,70

2,7  .....  2,701

9,537  .....  9,541

7,409  .....  7,049

4,006  .....  4,061

b) Trong các mũ bảo hiểm dưới đây, chiếc mũ nào nặng nhất? Chiếc mũ nào nhẹ nhất?

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Trả lời:

...............................................................................................................

................................................................................................................

Lời giải

Quảng cáo

a)

0,89  <  0,089

62,7  =  62,70

2,7  <  2,701

9,537  <  9,541

7,409  >  7,049

4,006  <  4,061

b)

Chiếc mũ nặng nhất là chiếc mũ nặng 1,82 kg.

Chiếc mũ nhẹ nhất là chiếc mũ nặng 0,92 kg.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 101

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 101 Luyện tập, thực hành 4: a) Làm tròn các số sau đến hàng phần mười:

- Làm tròn số 4,09 đến hàng phần mười, ta được số: .........................................

- Làm tròn số 32,51 đến hàng phần mười, ta được số: .......................................

- Làm tròn số 477,55 đến hàng phần mười, ta được số: .....................................

- Làm tròn số 1 010,99 đến hàng phần mười, ta được số: ..................................

b) Làm tròn các số sau đến hàng đơn vị:

- Làm tròn số 29,8 đến hàng đơn vị, ta được số: ...............................................

- Làm tròn số 500,71 đến hàng phần mười, ta được số: .....................................

- Làm tròn số 1,03 đến hàng phần mười, ta được số: .........................................

- Làm tròn số 399,09 đến hàng phần mười, ta được số: .....................................

Lời giải

Quảng cáo

a) Làm tròn các số sau đến hàng phần mười:

- Làm tròn số 4,09 đến hàng phần mười, ta được số: 4,1.

- Làm tròn số 32,51 đến hàng phần mười, ta được số: 32,5.

- Làm tròn số 477,55 đến hàng phần mười, ta được số: 477,6.

- Làm tròn số 1 010,99 đến hàng phần mười, ta được số: 1 011

b) Làm tròn các số sau đến hàng đơn vị:

- Làm tròn số 29,8 đến hàng đơn vị, ta được số: 30.

- Làm tròn số 500,71 đến hàng phần mười, ta được số: 501.

- Làm tròn số 1,03 đến hàng phần mười, ta được số: 1.

- Làm tròn số 399,09 đến hàng phần mười, ta được số: .399.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 101 Luyện tập, thực hành 5:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 102

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 102 Luyện tập, thực hành 6: Đọc bảng thống kê sau:

Sản lượng dầu thô của Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021

Năm

2018

2019

2020

2021

Sản lượng dầu thô

(triệu tấn)

13,969

13,090

11,470

10,970

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Sản lượng dầu thô của Việt Nam năm 2021 ít hơn năm 2020 ................ triệu tấn.

b) Tổng sản lượng dầu thô của Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021 là .............. triệu tấn.

c) Trung bình sản lượng dầu thô của Việt Nam khai thác được từ năm 2018 đến năm 2021 là ...........................................

d) Để đạt được sản lượng dầu thô trung bình, năm 2022 Việt Nam cần khai thác được sản lượng dầu thô nhiều hơn năm 2021 .............................. triệu tấn.

Lời giải

a) Sản lượng dầu thô của Việt Nam năm 2021 ít hơn năm 2020 0,5 triệu tấn.

b) Tổng sản lượng dầu thô của Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021 là 49,499 triệu tấn.

c) Trung bình sản lượng dầu thô của Việt Nam khai thác được từ năm 2018 đến năm 2021 là 12,37475 triệu tấn.

d) Để đạt được sản lượng dầu thô trung bình, năm 2022 Việt Nam cần khai thác được sản lượng dầu thô nhiều hơn năm 2021 là 1,40475  triệu tấn.

Giải thích:

a) Sản lượng dầu thô của Việt Nam năm 2021 ít hơn năm 2020 là: 

11,470 – 10,970 = 0,5 (triệu tấn)

b) Tổng sản lượng dầu thô của Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021 là:

13,969 + 13,090 + 11,470 + 10,970 = 49,499 (triệu tấn)

c) Trung bình sản lượng dầu thô của Việt Nam khai thác được từ năm 2018 đến năm 2021 là: 49,499 : 4 = 12,37475 (triệu tấn)

d) Để đạt được sản lượng dầu thô trung bình, năm 2022 Việt Nam cần khai thác được sản lượng dầu thô nhiều hơn năm 2021 là:

12,37475 – 10,970 = 1,40475 (triệu tấn)

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 102 Vận dụng 7: Một xã có 540,8 ha đất để trồng lúa và cây ăn quả. Diện tích đất trồng cây ăn quả ít hơn diện tích đất trồng lúa là 185,4 ha. Tính diện tích đất trồng mỗi loại cây.

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Lời giải

Diện tích đất trồng cây ăn quả là:

(540,8 – 185,4) : 2 = 177,7 (ha)

Diện tích đất trồng lúa là:

540,8 – 177,7 = 363,1 (ha)

Đáp số: cây ăn quả: 177,7 ha

Lúa: 363,1 ha.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 5 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5 Cánh diều Tập 1 & Tập 2 (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên