Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 91: Ôn tập chung trang 127, 128, 129, 130 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 127

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 127 Luyện tập, thực hành 1: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.

a) Số 830 907 được viết thành tổng là:

  A. 800 000 + 3 000 + 90 + 7                B. 800 000 + 30 000 + 9 000 + 7

  C. 800 000 + 30 000 + 900 + 7               D. 800 000 + 30 000 + 900 + 70

b) Số thập phân 0,04 gấp 10 lần số thập phân nào dưới đây?

  A. 0,4                     B. 0,1                      C. 0,004                 D. 0,001

c) Trong các hình dưới đây, hình nào không tô màu vào 25%?

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

d) Quãng đường từ nhà Dung đến trường dài 0,54 km. Dung bắt đầu đi bộ từ nhà đến trường lúc 8 giờ sáng với vận tốc trung bình là 1,5 m/s. Hỏi Dung đến trường lúc mấy giờ?

  A. 7 giờ 36 phút                                   B. 7 giờ 46 phút

  C. 8 giờ 6 phút                                      D. 8 giờ 24 phút

e) Trong các xe sau, xe nào đã di chuyển với vận tốc trung bình lớn nhất?

Quảng cáo

  A. Xe của anh Nam đã đi 200 km trong 4 giờ                        

  B. Xe của anh Tú đã đi 330 km trong 6 giờ

  C. Xe của anh Phương đã đi 404 km trong 8 giờ                    

  D. Xe của anh Sáu đã đi 255 km trong 5 giờ

g) Trong các hình sau, hình nào là hình thang vuông?

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

h) Trên 6 mặt của một con xúc xắc hình lập phương có các chữ cái M, N, P, E, G, H nhìn ở các phía khác nhau như các hình dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Theo em, mặt đối diện với mặt có chữ M là mặt có chữ gì?

  A. N                       B. E                        C. P                        D. G

i) Quan sát hình vẽ chọn câu khẳng định đúng:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

A. Diện tích hình tròn tâm M gấp đôi diện tích hình tròn tâm N

B. Diện tích hình tròn tâm M gấp 4 lần diện tích hình tròn tâm N

C. Diện tích hình tròn tâm M bằng 12 diện tích hình tròn tâm N

D. Diện tích hình tròn tâm M bằng 14 diện tích hình tròn tâm N

k) Một khối gỗ hình lập phương bị khoét đi một phần dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình bên:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Thể tích của khối gỗ còn lại là:

  A. 1 728 cm3          B. 1 308 cm3           C. 2 088 cm3          D. 420 cm3

Lời giải

a) Đáp án đúng là:

Số 830 907 được viết thành tổng là: 800 000 + 30 000 + 900 + 7

b) Đáp án đúng là: C

0,04 : 10 = 0,004

Số thập phân 0,04 gấp 10 lần số thập phân 0,004.

c) Đáp án đúng là: D

Hình D tô màu 12,5%.

Trong các hình dưới đây, hình D không tô màu vào 25%.

d) Đáp án đúng là: C

Đổi 1,5 m/s = 5,4 km/h

Quảng cáo

Dung đi bộ từ nhà đến trường hết thời gian là:

0,54 : 5,4 = 0,1 (giờ)

Đổi 0,1 giờ = 6 phút

Dung đến trường vào thời gian là:

8 giờ + 6 phút = 8 giờ 6 phút

Đáp số: 8 giờ 6 phút.

e) Đáp án đúng là: B

Xe của anh Nam đã di chuyển với vận tốc trung bình là: 200 : 4 = 50 (km/h)

Xe của anh Tú đã di chuyển với vận tốc trung bình là: 330 : 6 = 55 (km/h)

Xe của anh Phương đã di chuyển với vận tốc trung bình là: 404 : 8 = 50,5 (km/h)  

Xe của anh Sáu đã đi di chuyển với vận tốc trung bình là: 255 : 5 = 51 (km/h)

Vậy xe anh Tú đã di chuyển với vận tốc trung bình lớn nhất.

g) Đáp án đúng là: B

Trong các hình sau, hình thang vuông là: Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

h) Đáp án đúng là: C

Trên 6 mặt của một con xúc xắc hình lập phương có các chữ cái M, N, P, E, G, H nhìn ở các phía khác nhau như các hình dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Theo em, mặt đối diện với mặt có chữ M là mặt có chữ P.

i) Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ chọn câu khẳng định đúng:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Bán kính hình tròn tâm M là: 4 : 2 = 2 (m)

Diện tích hình tròn tâm M là: 3,14 × 2 × 2 = 12,56 (m2)

Bán kính hình tròn tâm N là: 2 : 2 = 1 (m)

Diện tích hình tròn tâm N là: 3,14 × 1 × 1 = 3,14 (m2)

Diện tích hình tròn tâm M gấp diện tích hình tròn tâm N số lần là: 12,56 : 3,14 = 4 (lần)

k) Đáp án đúng là: B

Một khối gỗ hình lập phương bị khoét đi một phần dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình bên:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Thể tích khối gỗ lập phương ban đầu là:

12 × 12 × 12 = 1 728 (cm3)

Thể tích khối gỗ đã khoét đi là:

10 × 7 × 6 = 420 (cm3)

Thể tích của khối gỗ còn lại là:

1 728 – 420 = 1 308 (cm3)

Đáp số: 1 308 cm3.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 129

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 129 Luyện tập, thực hành 2: Cho hình vẽ dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

G, H, I là tâm của ba hình tròn cùng kích thước, đường kính của mỗi hình tròn là 14 cm. Tính chu vi của hình tứ giác được tô màu.

Trả lời: ...........................................................................................

Lời giải

Bán kính hình tròn là:

14 : 2 = 7 (cm)

Chu vi hình tứ giác được tô màu là:

7 + 14 + 7 + 7 = 35 (cm)

Đáp số: 35 cm.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 129 Luyện tập, thực hành 3: Một tủ sách có 800 cuốn bao gồm 4 loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách thiếu nhi và tạp chí. Kết quả thống kê số lượng các loại sách trên được biểu diễn trong biểu đồ hình quạt tròn sau:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Khi nhìn vào biểu đồ trên, Khang đoán số sách tham khảo có khoảng 300 cuốn.Theo em, tại sao Khang lại dự đoán như vậy?

Trả lời:

.................................................................................................

.................................................................................................

Lời giải

Hình quạt tròn biểu diễn số sách tham khảo có góc tù. Do đó số sách tham khảo lớn hơn 25% và nhỏ hơn 50% tổng số sách.

Mà 25% tổng số sách là 200 quyển, 50% tổng số sách là 400 quyển.

Nên số sách tham khảo lớn hơn 200 và nhỏ hơn 400.

Vì vậy Khang dự đoán số sách tham khảo có khoảng 300 cuốn.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 130

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 130 Luyện tập, thực hành 4: Hòa tập thể dục hằng ngày để nâng cao sức khỏe. Thời gian tập thể dục của Hòa mỗi ngày được ghi lại trong bảng dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Tổng thời gian tập các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật của Hòa là bao nhiêu?

Trả lời:

.................................................................................................

.................................................................................................

Lời giải

Tổng thời gian tập các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật của Hòa là:

50 phút + 1 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 3 giờ 50 phút

Đáp số: 3 giờ 30 phút.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 130 Vận dụng 5: Một cửa hàng điện tử ghi giá bán chiếc tai nghe là 816 000 đồng và khuyến mãi giảm giá 25%. Biết rằng giá nhập vào của chiếc tai nghe đó là 520 000 đồng. Hỏi cửa hàng thu được bao nhiêu tiền lãi khi bán chiếc tai nghe đó với giá khuyến mại?

Vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều Bài 91: Ôn tập chung

Bài giải

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Lời giải

Giá bán khuyến mại chiếm số phần trăm giá bán ban đầu là:

100% – 25% = 75%

Giá bán khuyến mại của chiếc tai nghe đó là:

816 000 × 75 : 100 = 612 000 (đồng)

Cửa hàng thu được số tiền lãi khi bán chiếc tai nghe đó với giá khuyến mại là:

612 000 – 520 000 = 92 000 (đồng)

Đáp số: 92 000 đồng.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 5 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5 Cánh diều Tập 1 & Tập 2 (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên