Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3.

Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48 Bài 1: Em hãy:

a) Nối ô chữ với các bộ phận của cơ quan tiêu hoá cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 1)

b) Viết tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá vào chỗ (…) dưới đây.

………………………………………………………………………………….

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 2)

b) Các bộ phận của cơ quan tiêu hoá là: tuyến nước bọt, thực quản, túi mật, gan, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 49 Bài 2: Hãy viết tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá vào chỗ (…) cho phù hợp với chức năng của chúng.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 49 Bài 3: Hãy viết chữ Đ vào trước ý đúng và chữ S vào trước ý sai.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 5)Cơ quan tiêu hoá gồm các bộ phận: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 5)Ống tiêu hoá gồm các bộ phận: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 5)Tuyến tiêu hoá gồm: tuyến nước bọt, gan, túi mật và tuỵ.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 5)Cơ quan tiêu hoá có nhiệm vụ giúp cơ thể vận động tốt.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 5)Cơ quan tiêu hoá có nhiệm vụ biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và thải các chất cặn bã ra ngoài.

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 10)Cơ quan tiêu hoá gồm các bộ phận: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 13)Ống tiêu hoá gồm các bộ phận: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 10)Tuyến tiêu hoá gồm: tuyến nước bọt, gan, túi mật và tuỵ.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 13)Cơ quan tiêu hoá có nhiệm vụ giúp cơ thể vận động tốt.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 48, 49 Bài 18: Cơ quan tiêu hoá | Kết nối tri thức (ảnh 10)Cơ quan tiêu hoá có nhiệm vụ biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và thải các chất cặn bã ra ngoài.

Tham khảo giải SGK Tự nhiên xã hội lớp 3:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên