Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tếLời giải sgk Địa Lí 11 Bài 6:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2 (có đáp án): Kinh tế

Câu 1. Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Quảng cáo

A. Tài nguyên thiên nhiên giàu có.

B. Nguồn lao động kĩ thuật dồi dào.

C. Nền kinh tế không bị chiến tranh tàn phá.

D. Phát triển từ một nước tư bản lâu đời.

Đáp án: D

Giải thích : Hoa Kì là quốc gia nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây nên không chịu ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai mà còn kiến được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán vũ khí. Đồng thời, Hoa Kì là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và có lực lượng lao động chuyên môn, kĩ thuật cao rất lớn.

Câu 2. Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?

A. Nền kinh tế không có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

B. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao.

C. Nền kinh tế bị phụ huộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.

D. Nền kinh tế có quy mô nhỏ.

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích : Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới và có ảnh hưởng mạnh đến các nước, khu vực khác trên thế giới. Tính chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp – nông nghiệp đạt trình độ cao.

Câu 3. Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?

A. Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới.

B. Ngành ngân hàng và tài chính chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nước mình.

C. Thông tin liên lạc rất hiện đại, nhưng chỉ phục vụ nhu cầu trong nước.

D. Ngành du lịch phát triển mạnh, nhưng doanh thu lại rất thấp.

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/41 – 42 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4. Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

A. Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh.

B. Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng hóa xuất khẩu.

C. Công nghiệp tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì.

D. Hiện nay, các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven Thái Bình Dương.

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là

A. Chế biến.

B. Điện lực.

C. Khai khoáng.

D. Cung cấp nước, ga, khí, …

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 6. Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?

A. Luyện kim, hàng không – vũ trụ.

B. Dệt, điện tử.

C. Hàng không - vũ trụ, điện tử.

D. Gia công đồ nhựa, điện tử.

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 7. Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?

A. Nhiệt điện

B. Điện địa nhiệt.

C. Điện gió.

D. Điện mặt trời.

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/42 địa lí 11 cơ bản.

Câu 8. Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là

A. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, điện tử.

B. Đóng tàu, dệt, chế tạo ô tô, hàng không – vũ trụ.

C. Hóa dầu, hàng không – vũ trụ, dệt, luyện kim.

D. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, dệt, hóa chất.

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 9. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:

A. Luyện kim, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.

B. Dệt, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.

C. Hóa dầu, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.

D. Chế tạo ô tô, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Câu 10. Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

A. Nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

B. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

C. Sản xuất theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.

D. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu cung cấp cho nhu cầu trong nước.

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/43 - 44 địa lí 11 cơ bản.

Câu 11. Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?

A. Hình thức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình.

B. Nền nông nghiệp hàng hóa được hình thành muộn, nhưng phát triển mạnh.

C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

D. Hiện nay, các vành đai chuyên canh phát triển mạnh.

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/43 - 44 địa lí 11 cơ bản.

Câu 12. Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều

A. Lúa mì.         B. Cà phê.

C. Ngô.         D. Đỗ tương.

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/44 địa lí 11 cơ bản.

Câu 13. Ý nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?

A. Chuyển vành đai chuyên canh sang các vùng sản xuất nhiều loại nông sản.

B. Tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

C. Tăng số lượng trang trại cùng với giảm diện tích bình quân mỗi trang trại.

D. Tăng xuất khẩu nguyên liệu nông sản.

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/43 - 44 địa lí 11 cơ bản.

Cho bảng số liệu:

GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục khác năm 2014

(Đơn vị: USD)

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 14 đến 16:

Câu 14. Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

A. 25,8% của thế giới.

B. 28,5% của thế giới.

C. 22,2% của thế giới.

D. 23,4% của thế giới.

Đáp án: C

Giải thích : GDP của Hoa Kì năm 2014 = 17348,1 / 78037,1 x 100 = 22,2%. Như vậy, GDP của Hoa Kì chiếm 22,2% GDP của thế giới năm 2014

Câu 15. Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng

A. 79,2% của châu Âu và 65,5% của châu Á.

B. 65,5% của châu Âu và 79,2% của châu Á.

C. 72,9% của châu Âu và 65,5% của châu Á.

D. 65,5% của châu Âu và 72,9% của châu Á.

Đáp án: A

Giải thích : GDP của Hoa Kì năm 2014 so với châu Âu = 17348,1 / 21896,9 x 100 = 79,2%. GDP của Hoa Kì năm 2014 so với châu Á = 17348,1 / 26501,4 x 100 = 65,5%. Như vậy, Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng 79,2% của châu Âu và 65,5% của châu Á.

Câu 16. Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng

A. 5,4 lần châu Phi.

B. 6,8 lần châu Phi.

C. 7,0 lần châu Phi.

D. 7,2 lần châu Phi.

Đáp án: C

Giải thích : Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng: 17348,1 / 2475,0 = 7,0 lần.

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B A C A C A D
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C D C B A C A C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên