23 câu trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (phần 1)23 câu trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (phần 1)

Câu 1: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

Quảng cáo

A. 24 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh   D. 40 cạnh

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét c)

Cách 2. Mỗi mặt của nó là tam giác đều nên số cạnh của nó bằng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 12

Đáp án là C

Câu 2: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh ?

A. 10 đỉnh   B. 12 đỉnh   C. 18 đỉnh   D. 20 đỉnh

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét b)

Cách 2. Khối 12 mặt đều thuộc loại (5 ;3) nên ta có 5.12=3d=2c. Suy ra d=20.

Đáp án là D

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. Số mặt của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

B. Số đỉnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

C. Số cạnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

D. Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét a, b, c)

Cách 2. Áp dụng công thức pm = 2x , thay m = 4, 8, 12, 20, ta thấy ngay c chẵn. Với hình lập phương ta có 4m = 2c nên c chẵn.

Suy ra D là mệnh đề sai.

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Khối lập phương là khối đa diện lồi

B. Khối chóp là khối đa diện lồi

C. Khối lăng trụ là khối đa diện lồi

D. Ghép hai khối đa diện lồi sẽ được một khối đa diện lồi

Hình tạo bởi hai hình chóp có chung một đỉnh duy nhất không phải là khối đa diện lồi. Suy ra D sai.

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

B. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi cạnh của nó là cạnh chung của đúng hai mặt

C. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

D. Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt

Dựa vào định nghĩa khối đa diện đều.

Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

* Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

* Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Quảng cáo

Câu 6: Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)

Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại (4; 3).

Câu 7: Khối bát diện là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)

Khối bát diện là khối đa diện đều thuộc loại (3;4)

Câu 8: Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)

Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại (5; 3)

Câu 9: Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)    C. (5; 3)    D. (3; 5)

Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại (3; 5)

Quảng cáo

Câu 10: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

A. 8 cạnh    B. 12 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh

Khối bát diện đều có 12 cạnh

Câu 11: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 12 cạnh    B. 20 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh

Khối 12 mặt đều có 30 cạnh

Câu 12: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 20 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh    D. 40 cạnh

Khối 20 mặt đều có 30 cạnh

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Toán 12 phần Hình học ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác