23 câu trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (phần 2)23 câu trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (phần 2)

Câu 13: Các mặt của khối 12 mặt đều là những đa giác nào?

Quảng cáo

A. Tam giác đều   B. hình vuông   C. ngũ giác đều    D. lục giác đều

Các mặt của khối 12 mặt đều là những ngũ giác đều

Câu 14: Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

A. Tam giác đều   B. hình vuông   C. ngũ giác đều    D. lục giác đều

Các mặt của khối 20 mặt đều là những tam giác đều

Câu 15: Khối bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?

A. 6 đỉnh   B. 8 đỉnh   C. 10 đỉnh   D. 12 đỉnh

Khối bát diện đều có 6 đỉnh.

Câu 16: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?

A. 12 đỉnh    B. 16 đỉnh    C. 20 đỉnh   D. 24 đỉnh

Khối 20 mặt đều thuộc loại (3 ;5), nên ta có 3.20 = 5d, suy ra d = 12

Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều

B. Tâm các mặt của một hình bát diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều

C. Tâm các mặt của một hình 12 mặt đều là các đỉnh của một hình 12 mặt đều

D. Tâm các mặt của một hình 20 mặt đều là các đỉnh của một hình 20 mặt đều

Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều

Quảng cáo

Câu 18: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một….”

A. Hình 12 mặt đều    C. Hình lập phương

B. Hình bát diện đều    D. Hình tứ diện đều

“Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình bát diện đều”

Câu 19: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một….”

A. Hình tứ diện đều   C. hình bát diện đều

B. Hình lập phương    D. hình 12 mặt đều

“Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều”.

Câu 20: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?

“Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những….”

A. Đa giác tám cạnh đều   C. ngũ giác đề

B. Đa giác bảy cạnh đều   D. lục giác đều

“Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những ngũ giác đều. Đó chính là khối mười hai mặt đều.

Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những tam giác đều

B. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những hình vuông

C. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những ngũ giác đều

D. Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những lục giác đều

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

* Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những tam giác đều. Đó là khối hai mươi mặt đều.

* Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những hình vuông. Đó là hình lập phương.

* Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những ngũ giác đều. Đó là khối mười hai mặt đều.

Mệnh đề: Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những lục giác đều là sai.

Quảng cáo

Câu 22: Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh lớn hơn số mặt?

A. Hình tứ diện đều   C. hình 12 mặt đều

B. Hình bát diện đều   D. hình 20 mặt đều

Dễ thấy A, B sai. Hình 12 mặt đều thuộc loại (5 ;3) nên 5m = 3d, nên d > m

Câu 23: Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh nhỏ hơn số mặt?

A. Hình tứ diện đều   C. hình 12 mặt đều

B. Hình lập phương    D. hình 20 mặt đều

Hình tứ diện đều có 4 đỉnh và 4 mặt

Hình lập phương có 8 đỉnh và 6 mặt

Hình 12 mặt đều có 12 mặt và 20 đỉnh

Hình 20 mặt đều có 20 mặt và 12 đỉnh

Chọn D

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Toán 12 phần Hình học ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác