Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 (có đáp án): Các nước Đông Bắc Á (phần 4)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 (có đáp án): Các nước Đông Bắc Á (phần 4)

Câu 41. Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là do hệ quả của

Quảng cáo

A. Cuộc đối đầu Đông Tây

B. Trật tự hai cực Ianta

C. Chiến tranh lạnh

D. Xu thế toàn cầu hóa

Đáp án: B

Câu 42. Bước sang những năm 60, nền kinh tế Đài Loan phát triển năng động nhờ vào chiến lược nào?

A. “Hướng về nhập khẩu”

B. “Hướng về xuất khẩu”

C. “Hướng nhập – xuất linh động”

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 43. Sự kiện nào đánh dấu hai miền Nam – Bắc Triều Tiên bước vào thời kì hòa bình và xây dựng?

A. Cuối năm 1948, Liên Xô rút khỏi miền Bắc Triều Tiên.

B. Giữa năm 1949, Mĩ rút khỏi miền Nam Triều Tiên.

C. 7 – 1953, Hiệp định đình chiến được kí kết giữa hai miền Nam - Bắc tại Bàn Môn Điếm.

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án: C

Câu 44. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) có điểm gì tương đồng với cuộc Chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Đều chịu ảnh hưởng của Chiến tranh lạnh.

B. Đều không bị chia cắt đất nước trong chiến tranh.

C. Sau chiến tranh, cả hai nước đều đã thống nhất.

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án: A

Câu 45. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc nổ ra là do:

A. Đảng cộng sản phát động.

B. Quốc dân Đảng phát động có sự giúp đỡ của Mĩ

C. Đế quốc Mĩ phát động

D. Quốc Dân đảng cầu kết với bọn phản động quốc tế.

Đáp án: B

Câu 46. Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tuởng Giới Thạch đã chạy ra:

A. Mĩ

B. Hồng Công

C. Đài Loan

D. Hải Nam

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 47. Đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung tại đại hội nào của Đảng Cộng Sản Trung quốc

A. Đại hội XII, XIII

B. Đại hội XI, XII

C. Đại hội XIII, XIV

D. Đại hội IX, X

Đáp án: A

Câu 48. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc 1979 đến nay là

A. Tiếp tục đường lối đóng cửa

B. Duy trì hai đường lối bất lợi cho Trung Quốc

C. Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới

D. Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: C

Câu 49. Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Trung Quốc đã

A. Tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. Hoàn thành cách mạngdân tộc dân chủ nhân dân.

C. Tiến lên xây dựng CNXH.

D. Tiến lên xây dựng chế độ TBCN.

Đáp án: C

Câu 50. Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở Châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là:

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Malaixia

B. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Hồng Kông

C. Hàn Quốc, Triều Tiên, Xingapo, Malaixia

D. Trung Quốc, Đài Loan, Xingapo, Malaixia

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 51. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới lần lượt là:

A. Nhật Bản-Trung Quốc

B. Trung Quốc-Nhật Bản

C. Trung Quốc-Hàn Quốc

D. Nhật Bản-Hàn Quốc

Đáp án: B

Câu 52. Vào những thập kỉ 50-60, tình hình Nam-Bắc Triều Tiên:

A. Ở trong tình trạng đối đầu.

B. Bước đầu có xu hướng chuyển sang đối thoại, hợp tác.

C. Vấn đề đối thoại có bước đột phá mới.

D. Diễn ra quá trình hòa hợp và đi đến thống nhất.

Đáp án: A

Câu 53. Sự kiện có liên quan đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc 2/1972 là:

A. Sự xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

B. Trung Quốc tiếp tục đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

C. Tổng thống Mĩ Ních Xơn sang thăm Trung Quốc.

D. Cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Liên Xô.

Đáp án: C

Câu 54. Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

A. 1949

B. 1950

C. 1951

D. 1952

Đáp án: B

Câu 55. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?

A. 9 – 1991

B. 10 – 1995

C. 11 – 1991

D. 11 – 1990

Đáp án: C

Câu 56. Sau chiến tranh chống Nhật 1946-1949 ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng:

A. Đảng cộng sản và Quốc dân Đảng hợp tác.

B. Nội chiến giữa Đảng cộng sản và Quốc dân đảng.

C. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi.

D. Liên Xô và Trung Quốc kí hiệp ước hợp tác.

Đáp án: B

Câu 57. 25/6/1950 diễn ra sự kiện gì ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên:

A. Mĩ và Liên Xô rút khỏi Nam, Bắc Triều Tiên.

B. Mĩ tìm cách hất Liên Xô ra khỏi Bắc Triều Tiên.

C. Liên Xô tuyên bố không can thiệp vào nội bộ của Nam, Bắc Triều Tiên.

D. Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên Bùng nổ.

Đáp án: D

Câu 58. Trong những năm 1966 – 1976, Trung Quốc đã diễn ra sự kiện gì đã gây tác động lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ?

A. “10 năm hỗn tạp”

B. Cách mạng vô sản

C. Đại cách mạng văn hóa vô sản

D. “10 năm nội chiến”

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12