Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Câu 1. Trước Chiến tranh thế Giới thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ?

Quảng cáo

A. Anh.          B. Mĩ.

C. Hà Lan          D. Pháp

Đáp án: C

Câu 2. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, 3 nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:

A. Việt Nam, Philippin, Lào.       B. Philippin, Lào, Việt Nam.

C. Inđonêxia, Việt Nam, Lào.       D. Miến Điện, Lào, Việt Nam.

Đáp án: C

Câu 3. Nước nào dưới đây trong Chiến tranh thế giới thứ II không bị phát xít Nhật chiếm đóng ?

Quảng cáo

A. Việt Nam       B. Inđônêxia.

C. Thái Lan       D. Campuchia

Đáp án: C

Câu 4. Nước nào dưới đây tuyên bố độc lập và thành lập chế độ cộng hoà sớm nhất ở Đông Nam Á ?

A. Việt Nam       B. Malaixia.

C. Miến Điện.       D. Inđônêxia.

Đáp án: D

Câu 5. Trước năm 1959, Singapo là thuộc địa của nước :

A. Pháp          B. Mĩ

C. Hà Lan          D. Anh

Đáp án: D

Câu 6. Nhân vật nào được mệnh danh là : "Người cha của đất nước Singapo hiện đại" ?

Quảng cáo

A. Ápdun Raman.

B. Lí Quang Diệu.

C. Lí Thừa Vãn.

D. Chu Dung Cơ.

Đáp án: B

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Pháp có chủ trương gì đối với Đông Dương ?

A. Thiết lập chế độ thực dân mới ở Đông Dương.

B. Thiết lập Liên bang Đông Dương tự trị trong khối Liên hiệp Pháp.

C. Thiết lập trở lại chế độ trực trị của Pháp ở Đông Dương.

D. Công nhận nền độc lập hoàn toàn của các nước Đông Dương.

Đáp án: C

Câu 8. Trước năm 1984, Brunây là :

Quảng cáo

A. Một nước trong Liên bang Inđônêxia độc lập.

B. Một thuộc địa của thực dân Anh.

C. Một nước trong Liên bang Malaixia.

D. Một thuộc địa của thực dân Hà Lan.

Đáp án: B

Câu 9. Nhân dân Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1955 - 1975) dưới sự lãnh đạo của :

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Cộng sản Lào.

C. Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

D. Đảng FUNCIPEC.

Đáp án: C

Câu 10. Ngày 12/10/1945 gắn liền với sự kiện nào của lịch sử Lào ?

A. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.

B. Lào bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược Lào.

C. Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào.

D. Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.

Đáp án: D

Câu 11. Trong những năm 1953 – 1954, quân dân Lào đã phối hợp với Quân đội Việt Nam tiến hành các chiến dịch nào ?

A. Chiến dịch Tây Bắc.

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ.

C. Chiến dịch Hòa Bình.

D. Chiến dịch Thượng Lào.

Đáp án: D

Câu 12. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 - 1954) dưới sự lãnh đạo tổ chức nào ?

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Cộng sản Campuchia.

C. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchìa.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

Đáp án: D

Câu 13. Người tiến hành cuộc vận động ngoại giao đòi Pháp trao trả độc lập cho nước Campuchia (6 – 1952 và 9 – 1953) là :

A. Xihanúc.

B. Sơn Ngọc Minh.

C. XupHanuvông.

D. Nôrốđôm.

Đáp án: A

Câu 14. Đặc điểm tình hình Campuchia trong những năm 1954 - 1970

A. Là một nước độc lập về hình thức nhưng thực chất vẫn lệ thuộc Pháp.

B. Là một nước trung lập.

C. Là một nước lệ thuộc phương Tây.

D. Là một thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

Đáp án: B

Câu 15. Đặc điểm tình hình Campuchia trong những năm 1979 - 1989 là :

A. Tập đoàn Khơme Đỏ tiến hành chính sách diệt chủng tàn bạo, tàn sát hàng triệu người dân vô tội

B. Đất nước dần ổn định, kinh tế phát triển.

C. Campuchia đẩy mạnh tiến trình hoà hợp, hoà giải dân tộc.

D. Diễn ra cuộc nội chiến giữa lực lượng của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia với các phe phái đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơme Đỏ.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12