Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 11 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 32 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 32: Tập tính của dộng vât (tiếp theo)

Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

Câu 1: Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

A. một số ít là tập tính bẩm sinh

B. phần lớn là tập tính học được

C. phần lớn là tập tính bẩm sinh

D. là tập tính học được

Lời giải:

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn phần lớn là tập tính bẩm sinh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn

A. phần lớn là tập tính bẩm sinh

B. phần lớn là tập tính học được

C. một số ít là tập tính bẩm sinh

D. là tập tính học được

Lời giải:

Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn phần lớn là tập tính học được.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

A. những cá thể cùng loài

B. những cá thể khác loài

C. những cá thể cùng lứa trong loài

D. con với bố mẹ

Lời giải:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Những cá thể nào thì có tập tính bảo vệ lãnh thổ?

 A. những cá thể khác loài

B. những cá thể cùng loài

C. những sống trong cùng một khu vực

D. vật ăn thịt

Lời giải:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

A. Chim Robin chỉ nhận biết được màu đỏ trong số các màu tự nhiên

B. Chúng chỉ có phản ứng với những cá thể giống mình

C. Màu đỏ ở ngực chim lạ là dấu hiệu khiêu kích  đối với chúng

D. Những con chim có ngực đỏ thường là những con khỏe mạnh nên được nhiều chim mái lựa

Lời giải:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài, con chim Robin chỉ tấn công các con cùng loài, giống với nó.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:

A. kiếm ăn.

B. sinh sản.

C. di cư.

D. bảo vệ lãnh thổ.

Lời giải:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài, Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác cùng loài.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách nào

 A. Tiện đâu đẻ đấy

B. Chúng đẻ số lượng trứng lớn để trừ hao

C. Chúng “đẻ nhờ” vào tổ chim khác

D. Chúng đẻ con

Lời giải:

Tu hú có tập tính đẻ nhờ trứng vào tổ chim khác để chim chủ ấp và nuôi dưỡng con non. Ngay sau khi nở ra chim tu hú non đã có hành động đẩy trứng của loài chim chủ ra khỏi tổ để cặp bố mẹ chim chủ tập trung thức ăn nuôi mình.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con thắng trận sẽ giao phối với con cái là tập tính

A. sinh sản.

B. bảo vệ lãnh thổ.

C. di cư.

D. Xã hội

Lời giải:

Vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con thắng trận sẽ giao phối với con cái là tập tính sinh sản.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Trứng của loài chim “đẻ nhờ” thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là:

 A. Bố mẹ chúng dạy

B. Do trứng chim chủ làm chật  tổ

C. Do bản năng sinh tồn của chúng

D. Chỉ có 1 số con chim non như vậy vì chúng hung hăng, ác độc

Lời giải:

Hành động đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh là do bản năng sinh tồn của chúng, chúng không cần học tập.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Cá mập con khi nở ra thường ăn luôn những quả trứng bên cạnh nó. Nguyên nhân của hành động này là:

A. Bố mẹ chúng dạy

B. Do trứng của những con cá khác làm chật  chỗ trú của chúng

C. Chỉ có 1 số con cá mập con như vậy, những con cá mập con khác không ăn trứng đồng loại

D. Do bản năng sinh tồn của chúng

Lời giải:

Hành động cá mập con khi nở ra thường ăn luôn những quả trứng bên cạnh nó là do bản năng sinh tồn của chúng, chúng không cần học tập.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Chim én (Delichon dasypus) thường bay về Phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính

A. xã hội

B. sinh sản

C. lãnh thổ

D. di cư

Lời giải:

Đây là ví dụ về tập tính di cư.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Chim bạc má khi trưởng thành chỉ có khoảng 30% số cá thể mới sinh ở lại quê hương, còn đa số đi tìm nơi ở mới. Đó là

A. Tập tính kiếm ăn. 

B. tập tính sinh sản.

C.Tập tính lãnh thổ.

D. tập tính di cư.

Lời giải:

Đây là ví dụ về tập tính di cư.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

A. Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.

B. Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

C. Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày...

D. Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy

Lời giải:

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Sự định hướng của động vật di cư?

A. Động vật trên cạn định hướng nhờ vị trí của mặt trời, trăng, sao.

B. Chim bồ câu định hướng nhờ từ trường của trái đất.

C. Động vật ở nước (cá) định hướng dựa vào thành phần hóa học của nước và hướng dòng

D. Tất cả các ý trên.

Lời giải:

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

Chim bồ câu định hướng nhờ từ trường của trái đất.

Động vật ở nước (cá) định hướng dựa vào thành phần hóa học của nước và hướng dòng nước chảy

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

A. sinh sản

B. di cư

C. xã hội

D. bảo vệ lãnh thổ

Lời giải:

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16: Chó sói, sư tử sống theo bầy đàn là tập tính

A. bảo vệ lãnh thổ.

B. sinh sản.

C. di cư.

D. Xã hội

Lời giải:

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

A.Ong có tính hung hăng

B. Chúng không biết hậu quả của việc mình làm

C. Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước

D. Do tập tính vị tha

Lời giải:

Ong thợ hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ là do chúng có tập tính vị tha.

Tập tính vị tha là tập tính hy sinh quyền lợi thậm chí tính mạng của bản thân vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn.

VD: ong thợ không có khả năng sinh sản chỉ đi kiếm ăn về nuôi ong chúa và con non.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Kiến lính sắn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính

A. thứ bậc.

B. bảo vệ lãnh thổ.

C. vị tha.

D. di cư.

Lời giải:

Kiến lính sắn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính:

 A. Hỗn hợp

B. Thứ sinh.

C. Bắt mồi

D. Bẩm sinh.

Lời giải:

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp là ứng dụng của tập tính bẩm sinh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Ngửi thấy mùi hôi của hổ, các con hươu chạy trốn. Những con thỏ kiếm ăn gần đó thấy thế cũng lập tức bỏ chạy. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở thỏ là

A. Mùi hôi của hổ

B. Tiếng gầm của hổ

C. Hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu

D. Mùi đặc trưng của hươu

Lời giải:

Thỏ không hề ngửi thấy mùi hôi của hổ hay tiếng gầm của hổ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu làm chúng cũng bỏ chạy.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Cảm nhận thấy nguy hiểm, con khỉ canh gác kêu lên báo hiệu cho các con khác trong bầy. Những con chim đậu quanh đó cũng vội vàng bay đi. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở chim là

A. Chim cũng nhìn thấy nguy hiểm như con khỉ

B. Tiếng hú của khỉ

C. Hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ

D. Mùi đặc trưng của khỉ

Lời giải:

Chim không nhìn thấy nguy hiểm như khỉ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ làm chúng cũng bay đi theo.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính

A. Ích kỷ

B. Thứ bậc

C. Vị tha

D. Kiếm ăn

Lời giải:

Đây là loại tập tính ích kỷ, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Trái ngược với tập tính vị tha là tập tính

A. Thứ bậc

B. Ích kỷ

C. Xã hội

D. Kiếm ăn

Lời giải:

Loại tập tính ích kỷ, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24: Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ:

A. Đàn gà

B. Đàn ngựa

C. Đàn hổ

D. Đàn kiến

Lời giải:

Hổ không có phân chia thứ bậc do chúng sống đơn độc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Trong 1 đàn gà có 1 con có thể mổ bất kì con nào trong đàn là tập tính

A. thứ bậc.

B. bảo vệ lãnh thổ.

C. vị tha.

D. di cư.

Lời giải:

Trong 1 đàn gà có 1 con có thể mổ bất kì con nào trong đàn là tập tính thứ bậc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26: Tập tính phản ánh mối quan hệ khác loài là

A. Tập tính sinh sản

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính di cư

D. Tập tính kiếm ăn

Lời giải:

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.

Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Tập tính nào sau đây không phản ánh mối quan hệ cùng loài:

A. Tập tính sinh sản

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính kiếm ăn

D. Tập tính di cư

Lời giải:

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.

Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Bài giảng: Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.