Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp (Hidrocacbon thơm)Chuyên đề: Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Câu 1: Trong phân tử benzen:

A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.

Quảng cáo

B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C.

C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.

D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Câu 2: Cho các công thức cấu tạo:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Công thức cấu tạo nào là của benzen?

A. (1) và (2).    B. (1) và (3).     C. (2) và (3).     D. (1); (2) và (3).

Câu 3: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

A. CnH2n+6 ; n ≥ 6.     B. CnH2n-6 ; n ≥ 3.    C. CnH2n-6 ; n ≥ 6.     D. CnH2n-6 ; n ≥ 6.

Quảng cáo

Câu 4: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ?

A. C10H16.    B. C9H14BrCl.     C. C8H6Cl2.    D. C7H12.

Câu 5: Cho các chất: C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4)

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

A. (1); (2) và (3).    B. (2); (3) và (4).

C. (1); (3) và (4).    D. (1); (2) và (4).

Câu 6: Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. o-xilen.     B. m-xilen.    C. p-xilen.    D. 1,5-đimetylbenzen.

Câu 7: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:

A. propylbenzen.    B. n-propylbenzen.

C. iso-propylbenzen.    D. đimetylbenzen.

Quảng cáo

Câu 8: Cho chất sau có tên gọi là:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A.1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen    B.1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen

C.1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen    D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

Câu 9: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A. phenyl và benzyl.    B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và Vinyl.    D. benzyl và phenyl.

Câu 10: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ?

A. 2.    B. 3.    C. 4.    D. 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. D3. D4. C5. D
6. B7. C8. B9. D10. C

Tham khảo các bài Chuyên đề 7 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-thom.jsp


Khóa học 12